ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่าราคาถูก

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า เริ่มต้นเพียง 8,888 บาท เที่ยวได้ตลอดปี สอบถามโทร.02-560-1862 หลากหลายโปรแกรม เช่น มัณฑะเลย์ ย้างกุ้ง หงสาวดี เจดีย์ชเวดากอง วังบุเรงนอง ย่างกุ้ง ในอดีตมีความสำคัญเป็นเมืองหลวงของประเทศพม่า ย่างกุ้งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญที่สุด หงสาวดี เป็นสถานที่สำคัญที่มีพระสงฆ์และสามเณรไปศึกษาพระไตรปิฎก เป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองทางด้านศาสนาของประเทศพม่า มีความศักดิ์สิทธิ์ คนไทยนิยมไปกราบไหว้พระธาตุมุเตานี้ และเป็นสถานที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า และเจดีย์แห่งนี้ พระเจ้าบุเรงนองกษัตริย์ของพม่าได้ทำการบูรณะยอดเจดีย์ขึ้นมาใหม่ หลังจากแผ่นดินไหวทำให้เจดีย์หักพัง แต่ด้วยความศรัทธาของชาวเมืองจึงสำเร็จเป็นหลักฐานให้เราได้เที่ยวชมจนถึงทุกวันนี้ วัดไจ๊คะวาย ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป เป็นโรงเรียนที่สอนธรรมะให้กับพระภิกษุและสามเณรที่จะไปศึกษาพระไตรปิฎก พราชวังบุเรงนอง อดีตเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตอนที่ท่านเป็นเด็กถูกจับเป็นตัวประกันไว้ที่นี้ พระราชวังมีลักษณะเป็นสีทองเหลืองอร่ามเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมของพม่า พระธาตุอินทร์แขวน  ตั้งอยู่ที่เมืองไจ้โท อ.สะเทิม อยู่บนหน้าผากสูงชันหมิ่นเหม่โดยไม่ตกลงมา ลักษณะของพระธาตุเป็นก้อนหินขนาดใหญ่สีทอง ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นักท่องเที่ยวและชาวพม่าไปสักการะ (โดยเฉพาะคนที่เกิดปีจอ) และมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุอินทร์แขวนที่ชาวไทยรู้จักกันในนาม “เทพทันใจ” ท่านเป็นนักพรต ผู้ที่ไปสักการะสามารถนั่งสมาธิสวดมนต์ได้ตลอดทั้งคืน ผู้ที่จะไปสถานที่แห่งนี้ควรจะเตรียมผ้าห่ม เสื้อกันลม เบาะรองนั่ง เพราะที่นี่อากาศจะเย็นมาก เปิดถึงเวลา 22.00 น. พระนอนชเวตาเลียว เป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ นามว่า “พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว” เป็นที่สักการะของชาวพม่า สร้างขึ้นใน พ.ศ.1537 สมัยก่อนเป็นเพียงกองอิฐอยู่ท่ามกลางป่ารกร้าง จนอังกฤษได้เข้ามาในพม่า ได้พบพระนอนองค์นี้จึงได้บรูณะปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ โดยทาเป็นสีทองมีความยาว 60 เมจร สูง 17 เมตร และในบริเวณใกล้เคียง จะมีร้านขายของฝากจากพม่า ซึ่งเป็นไม้จันทร์หอม ไม้แกะสลัก ผ้าปักด้วยฝีมือคนพื้นเมือง และผ้าพิมพ์ต่างๆ เจดีย์ไจ๊ปุ่น เป็นเอกลักษณ์ศิลปะแบบมอญ มีอายุมากกว่า 500 ปี ซึ่งประวัติความเป็นมามี 4 สาวพี่น้องอุทิศตนสร้างขึ้นมา และสาบานตนว่าจะไม่ข้องแวะกับผู้ชาย จึงได้สร้างพระพุทธรูปแทนตนเอง

เที่ยวพม่า

ร่วมเดินทางเก็บเกี่ยวเรื่องราวอันสุดแสนประทับใจไปกับ พรีเมี่ยม เวิล์ด ทัวร์ บริษัททัวร์ ที่พร้อมให้บริการอย่างมืออาชีพ เราเชี่ยวชาญและชำนาญทางด้านเส้นทาง พร้อมคัดสรรโปรโมชั่นสุดพิเศษ มาให้คุณลูกค้าได้เลือกตามความต้องการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Hotline : 086-322-3966, 095-463-6226 และ 096-226-6566

New

พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี พระหินอ่อน วัดงาทัตจี พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ เมนูพิเศษ! สลัดกุ้งมังกร

THB 2,999 ฿ 2,999
New

หงสาวดี เจดีย์ชเวมอดอว์ ไจ้ทีโย คิมปูนแคมป์ พระธาตุอินทร์แขวน วัดไจ้คะวาย พระราชวังบุเรงนอง พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ช้อปปิ้งตลาดสก็อต พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์โบตะทาวน์

THB 11,999 ฿ 11,999
New

เจดีย์บูพญา จุดชมวิวทะเลเจดีย์ วัดอานันดา เจดีย์ชเวสิกอง เจดีย์สัพพัญญู สะพานไม้สักอูเบ็ง พระราชวังมัณฑะเลย์ วัดกุโสดอ

THB 11,999 ฿ 11,999
New

พระธาตุมุเตา พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง เมืองไจ้โท คิ้มปูนแค้มป์ ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระนอนตาหวาน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

THB 9,900 ฿ 9,900
New

วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง แม่น้ำสะโตง พระธาตุอินทร์แขวน คิ้มปูนแค้มป์ เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองสิเรียม พระเจดีย์เยเลพญา

THB 10,900 ฿ 10,900
New

หงสาวดี พระราชวังบุเรงนอง คิมปูนแคมป์ พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ชเวมอดอว์ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระนอนตาหวาน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์คาบาเอ พระเจดีย์เยเลพญา

THB 11,999 ฿ 11,999
New

เมืองมัณฑะเลย์ เมืองพุกาม เจดีย์ชเวสิกอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธ์ของพม่า) วัดอานันดา วัดกุบยางกี เจดีย์ติโลมินโล วิหารธรรมมายันจี เจดีย์มิงกุน ระฆังมิงกุน วัดชเวนันดอร์ สะพานไม้สักอูเบ็ง

THB 12,999 ฿ 12,999
New

วัดไจ้คะวาย –พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง – พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง- ตลาดสก๊อต

THB 12,500 ฿ 12,500
New

ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – พระราชวังบุเรงนอง –พระธาตุมุเตา – พระนอนชเวตาเลียว

THB 10,999 ฿ 10,999
New

เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ - พระนอนเจ๊าทัตจี - พระราชวังบุเรงนอง – พระนอนชเวตาเลียว

THB 12,900 ฿ 12,900
New

เจดีย์ไจ้ปุ่น – พระราชวังบุเรงนอง - พระธาตุอินทร์แขวน - วัดไจ้คะวาย –พระธาตุมุเตา

THB 11,999 ฿ 11,999
New

เมืองไจ้โท – พระธาตุอินทร์แขวน - สิเรียม-เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนเจ๊าทัตจี – พระราชวังบุเรงนอง

THB 13,900 ฿ 13,900
New

พระธาตุมุเตา – พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา

THB 12,555 ฿ 12,555
New

พระราชวังบุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียว–ย่างกุ้ง–พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-ตลาดสก๊อต-เจดีย์โบตะทาวน์

THB 12,500 ฿ 12,500
New

เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน-พระธาตุมุเตา-พระนอนชเวตาเลียว

THB 11,888 ฿ 11,888
New

พระธาตุมุเตา-พระธาตุอินทร์แขวน-พระราชวังบุเรงนอง-วัดพระไฝเลื่อน-พระนอนชเวตาเลียว

THB 8,499 ฿ 8,499