ทัวร์อินเดีย

ทัวร์อินเดียราคาถูก

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย เริ่มต้นเพียง 35,900 บาท เที่ยวได้ตลอดทั้งปี สอบถามโทร.02-560-1862 หลากหลายโปรแกรม เช่น  มุมไบ เดลลี ทัชมาฮาล แคชเมียร์ เมืองพุทธคยา เมืองพุทธคยา เป็นตำบลหนึ่งในเมืองคยา เป็นสถานที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนา 1 ใน 4 แห่ง ที่ชาวพุทธนิยมไปสักการะ และเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านามว่าพระโคตะมะ (ชาวอินเดีย เรียกว่าพระพุทธเมตตา หรือพระองค์ดำ) เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสร้างด้วยหินแกรนิตสีดำ ต่อด้วยการกราบสักการะมหาเจดีย์มหาพุทธคยา ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นผู้บูรณะขึ้นมา ในเมืองนี้จะมีต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่คนนิยมไปนั่งสมาธิและสวดมนต์บริเวณใต้ต้นโพธิ์นี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เยี่ยมชมบ้านนางสุชาดา ผู้ถวายข้าวมธุปายาสให้กับพระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้ เดินถ่ายรูปกับแม่น้ำเนรัญชรา ที่ท่าสุปปติฏฐะ สถานที่พระพุทธเจ้าเสี่ยงทายอธิฐานถาดทวนน้ำ เมืองนาลันทา เยี่ยมชมสถูปพระสาลีบุตร พร้อมทั้งสักการะหลวงพ่อองค์ดำ สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองนาลันทา มหาวิทยาลัยนาลันทา เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชาวต่างชาติและชาวไทยนิยมไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เมืองราชคฤห์ อยู่ในแคว้นมคธ เป็นเมืองใหญ่ในอดีตของอินเดียโบราณ พร้อมทั้งเยี่ยมชมเขาคิชกูฏ ชาวพุทธทั่วโลกนิยมขึ้นเขาไปไหว้พระขอพร รวมทั้งนั่งสมาธิกันทุกปี และเป็นสถานที่ที่พระสาลีบุตรบรรลุเป็นพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาล ชมสถานที่ที่เป็นที่คุมขังพระเจ้าพิมพิสาร และชมวัดเวฬุวนาราม ที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างถวายแด่พระพุทธเจ้า มีสถูปบรรจุพระอัฐิธาตุของพระโมคคัลลานะและพระอัญญาโกญฑัญญะเป็นที่แสดงธรรมแก่พระสงฆ์ 1,250 รูป และถือว่าเป็นวัดแห่งแรกของพุทธศาสนา เมืองไวสาลี เป็นเมืองที่สำคัญและยังเป็นจุดศูนย์กลางของการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ในเมืองนี้มีต้นเสาอโศกมหาราช สร้างขึ้นโดยพระเจ้าอโศกมหาราช เมืองกุสินารา เป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าได้ปรินิพพานและจัดพิธีถวายพระเพลิงที่เมืองแห่งนี้ เมืองลุมพินี อยู่ในเขตประเทศเนปาล เป็นที่ตั้งของเมืองกรุงกบิลพัสด์สมัยก่อน เยี่ยมชมพระนางมหาสิริมหามายาเทวีทำด้วยหินแกะสลัก พร้อมกับถวายผ้าป่าที่วัดไทยลุมพินี เป็นศูนย์รวมชาวพุทธจากทั่วโลก เมืองสาวัตถี เมืองหลวงของแคว้นโกศล เป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้านานถึง 25 พรรษา ปัจจุบันเหลือแต่เพียงซากของโบราณสถาน เมืองพาราณสี เป็นเมืองสำคัญของชาวฮินดู เพื่อมาชำระบาปและทำศาสนพิธีต่างๆที่แม่น้ำคงคา เช่น แต่งงาน บวช ตาย นักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือชมวิวที่แม่น้ำคงคา

เที่ยวอินเดีย

ร่วมเดินทางเก็บเกี่ยวเรื่องราวอันสุดแสนประทับใจไปกับ พรีเมี่ยม เวิล์ด ทัวร์ บริษัททัวร์ ที่พร้อมให้บริการอย่างมืออาชีพ เราเชี่ยวชาญและชำนาญทางด้านเส้นทาง พร้อมคัดสรรโปรโมชั่นสุดพิเศษ มาให้คุณลูกค้าได้เลือกตามความต้องการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Hotline : 086-322-3966, 095-463-6226 และ 096-226-6566

New

ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล > พระราชวังอัคราฟอร์ด > บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี > วัดเชตะวันมหาวิหาร>สระโบกขรณี > สาลวโนทยาน > เขาคิชฌกูฏ > โอลนาลันทา

THB 52,900 ฿ 52,900
New

ทัวร์อินเดีย ปัตนะ>เมืองราชคฤห์ >เมืองคยา (ประเทศอินเดีย) >ท่านสักการะ “หลวงพ่อดำ ชม >มหาวิทยาลัยนาลันทาเก่า>นมัสการสัตตมหาสถาน

THB 38,800 ฿ 38,800
New

ทัวร์อินเดีย เดลลี>ชัยปุระ ซิตี้พาเลส>ฮาวามาฮาล>อัครา>พระราชวังน้ำ>หอดูดาวจันตาร์มันตาร์> พระราชวังอัคราฟอร์ด>ทัชมาฮาล

THB 34,900 ฿ 34,900
New

ทัวร์อินเดีย เนปาล พม่า เป็นผู้บรรยายพุทธประวัติเส้นสังเวชนีย สถานตลอดเส้นทางทั้ง4 แห่ง ดั่งพุทธวาจาพระพุทธเจ้าที่ตรัสกับพระอานนท์ว่า “ดูก่อนอานนท์ ชนเหล่าใดเที่ยวจาริกไปยังเจดีย์ 4 สถานที่เหล่านั้นแล้ว มีจิตเลื่อมใส ชนเหล่านั้นทั้งหมดเบื้องหน้าแต่ตาย เพราะกายแตก จักถึงสุคติ โลกสวรรค์”

THB 39,900 ฿ 39,900