ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวันราคาถูก

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน เริ่มต้นเพียง 12,777 บาท เที่ยวได้ตลอดทั้งปี สอบถามโทร.02-560-1862 หลากหลายโปรแกรม ตึกไทเป101 ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทเป มหานครเมืองหลวงของประเทศไต้หวัน ผู้คนมากมายคับคั่ง เนื่องจากพื้นที่จำกัด คนไทเปเป็นคนจีนที่อพยพมาจากแผ่นดินใหญ่ และเป็นเมืองที่ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตย เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ตึกไทเป101 เป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป ด้วยนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมทางเทคโนโลยี มีความสูง 508 เมตร ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่ หนักถึง 660 ตัน ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว และเป็นที่ติดตั้งระบบป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ รูปล่างลักษณะคล้ายปล้องไผ่ 8 ปล้องต่อกัน ขึ้นไปด้วยลิฟต์ที่มีความเร็วสูงที่สุดในโลก ตลาดซีเหมินติง เป็นแหล่งช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังจากทั่วโลก อุทยานเหย๋หลิ่ว จุดเหนือสุดของไต้หวันมีลักษณะเป็นแหลม เป็นเมืองชายหาดที่มีชื่อเสียง มีโขดหินรูปร่างแปลกตา งดงาม เช่น รูปร่างเหมือนรองเท้าเทพธิดา ดอกเห็ด เต้าหู้ รังผึ้ง และที่มีชื่อเสียงที่สุดคือเศียรราชินี จิ่วเฟิ่น อยู่ในเมืองจีหลง เป็นแหล่งถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน ชมวิวทิวทัศย์ รวมทั้งชิมอาหารจากร้านค้ามากมาย เมืองไถจง เป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีทะเลสาบสุริยันจันทรา เปรียบเสมือนสวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน อีกสถานที่หนึ่งคือ วัดพระถังซำจั๋ง สักการะพระอัฐิธาตุ วัดเหวินหวู่ ไหว้ศาลเจ้าขงจื๊อและศาลเจ้ากวนอู ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ พิพิธภัณฑ์กู้กง เป็นที่เก็บผลงานทางศิลปะของจีนยาวนานมากว่า 5,000 ปี ซึ่งมีสิ่งล้ำค่าทางประวัติศาสตร์ คือภาพวาดและเครื่องปั้นดินเผา เครื่องทองสัมฤทธิ์ต่างๆแบบโบราณ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี และเป็นจุดเริ่มต้นความเจริญของเมืองไทเปด้วย ที่นี่มีสินค้าให้เลือกช็อปมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋าของใช้ต่างๆ และที่นี่ก็ยังมีขายอาหารให้เลือกซื้ออีกด้วย อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เป็นอีกหนึ่งเกาะของไต้หวันเป็นเทือกเขาอาลีซาน คนส่วนใหญ่นิยมไปชมทะเลหมอก และต้นไม้ที่มีอายุ 3,000 ปี โดยนักท่องเที่ยวจะได้นั่งรถไฟโบราณชมความงามของอุทยาน และไม่พลาดที่จะถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก ไก่ทอด HOT STAR ที่พลาดไม่ได้ขนมยามว่างหรือจะเป็นอาหารหลักในเวลาหิว ไก่ชุบแป้งทอดโรยผงปาปิก้า ผงพริกไทยดำ ไก่ร้อนๆหอมกลิ่นปาปิก้า ไม้เดียวคงไม่พอ

เที่ยวไต้หวัน

ร่วมเดินทางเก็บเกี่ยวเรื่องราวอันสุดแสนประทับใจไปกับ พรีเมี่ยม เวิล์ด ทัวร์ บริษัททัวร์ ที่พร้อมให้บริการอย่างมืออาชีพ เราเชี่ยวชาญและชำนาญทางด้านเส้นทาง พร้อมคัดสรรโปรโมชั่นสุดพิเศษ มาให้คุณลูกค้าได้เลือกตามความต้องการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Hotline : 086-322-3966, 095-463-6226 และ 096-226-6566

New

ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้ เขาอุทยานอาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ตึกไทเป 101 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวัน กู้กง

THB 18,900 ฿ 18,900
New

ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้ เขาอุทยานอาลีซาน ตึกไทเป 101 ซีเหมินติง หมู่บ้านสายรุ้ง

THB 14,900 ฿ 14,900
New

หมู่บ้านสายรุ้ง ไถจงไนท์มาเก็ต ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเสวียนกวง วัดกวนอู ตึกไทเป 101 ตลาดปลาไทเป อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

THB 13,900 ฿ 13,900
New

น้ำพุกลางเมืองเจียอี้ ตลาดกลางคืน WENHUA NIGHT MARKET เขาอุทยานอาลีซาน ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต หมู่บ้านสายรุ้ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

THB 21,900 ฿ 21,900
New

เมืองไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง เทพกวนอู ณ วัด เหวินหวู่ ไถจงไนท์มาเก็ต อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101

THB 12,900 ฿ 12,900
New

วัดเหวินหวู่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง เขาอุทยานอาลีซาน ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวัน กู้กง

THB 16,900 ฿ 16,900
New

เมืองหนานโถว สักการะเทพเจ้ากวนอู ทะเลสาบสุริยันจันทรา เขาอุทยานอาลีซาน อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101

THB 13,900 ฿ 13,900
New

เมืองเจียอี้ เขาอุทยานอาลีซาน ศาลเจ้าพ่อเสือกลางอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน ชิมชาอู่หลง ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต วัดเหวินหวู่หรือวัดกวนอู SUN MOON LAKE

THB 15,900 ฿ 15,900
New

อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ตลาดกลางคืนซื่อหลิน เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ่ว ตึกไทเป 101 วัดพระถังซัมจั่ง หมู่บ้านสายรุ้ง

THB 11,008 ฿ 11,008
New

วัดพระถังซัมจั๋ง - เมืองเจียอี้ - ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา - นั่งรถไฟโบราณ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว

THB 19,900 ฿ 19,900
New

หมู่บ้านสายรุ้ง - ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ท - เมืองเจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน - สวนสนพันปี - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - วัดหลงซาน - ตึกไทเป 101

THB 14,900 ฿ 14,900
New

ตึกไทเป 101 - ตึกไทเป 101 - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - ตลาดซีเหมินติง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - วัดพระถังซัมจั๋ง - ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่

THB 13,900 ฿ 13,900
New

เมืองเกาสง - ศูนย์ศิลปะท่าเรือหมายเลขสอง - ตลาดกลางคืนหลิ่วเหอ - วัดโฝวกวงซัน - เมืองเจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - วัดเหวินหวู่ - วัดจงไถฉานซื่อ - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย - ตึกไทเป 101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก

THB 15,888 ฿ 15,888
New

อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน - ขนมพายสับปะรด - อุทยานเหย่หลิ่ว - เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 - วัดหลงซาน - ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง

THB 14,888 ฿ 14,888
New

หมู่บ้านสายรุ้ง-สวนสนพันปี-อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว-เที่ยวชมตึกไทเป 101-ตลาดซีเหมินติง-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ร้านขนมพายสับปะรด-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

THB 14,900 ฿ 14,900
New

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดปลาไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตลาดซีเหมินติง - ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - หมู่บ้านสายรุ้ง

THB 13,900 ฿ 13,900
New

วัดเหวินอู่ - หมู่บ้านสายรุ้ง - เหย่หลิ่ว - ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง - ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น - ขนมพายสับปะรด

THB 14,888 ฿ 14,888
New

ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา (Sun Moon Lake) อุทยานฯ อาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ฟาร์มแกะชิงจิ้ง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว

THB 24,999 ฿ 24,999
New

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินวู่ Chocolate Castle อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น เหย๋หลิ่ว ตึกไทเป 101

THB 11,888 ฿ 11,888
New

หมู่บ้านสายรุ้ง ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ท อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน สวนสนพันปี ตึกไทเป 101 วัดหลงซาน ตลาดซีเหมินติง

THB 13,900 ฿ 13,900