ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวันราคาถูก

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน เริ่มต้นเพียง 12,777 บาท เที่ยวได้ตลอดทั้งปี สอบถามโทร.02-560-1862 หลากหลายโปรแกรม ตึกไทเป101 ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทเป มหานครเมืองหลวงของประเทศไต้หวัน ผู้คนมากมายคับคั่ง เนื่องจากพื้นที่จำกัด คนไทเปเป็นคนจีนที่อพยพมาจากแผ่นดินใหญ่ และเป็นเมืองที่ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตย เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ตึกไทเป101 เป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป ด้วยนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมทางเทคโนโลยี มีความสูง 508 เมตร ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่ หนักถึง 660 ตัน ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว และเป็นที่ติดตั้งระบบป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ รูปล่างลักษณะคล้ายปล้องไผ่ 8 ปล้องต่อกัน ขึ้นไปด้วยลิฟต์ที่มีความเร็วสูงที่สุดในโลก ตลาดซีเหมินติง เป็นแหล่งช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังจากทั่วโลก อุทยานเหย๋หลิ่ว จุดเหนือสุดของไต้หวันมีลักษณะเป็นแหลม เป็นเมืองชายหาดที่มีชื่อเสียง มีโขดหินรูปร่างแปลกตา งดงาม เช่น รูปร่างเหมือนรองเท้าเทพธิดา ดอกเห็ด เต้าหู้ รังผึ้ง และที่มีชื่อเสียงที่สุดคือเศียรราชินี จิ่วเฟิ่น อยู่ในเมืองจีหลง เป็นแหล่งถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน ชมวิวทิวทัศย์ รวมทั้งชิมอาหารจากร้านค้ามากมาย เมืองไถจง เป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีทะเลสาบสุริยันจันทรา เปรียบเสมือนสวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน อีกสถานที่หนึ่งคือ วัดพระถังซำจั๋ง สักการะพระอัฐิธาตุ วัดเหวินหวู่ ไหว้ศาลเจ้าขงจื๊อและศาลเจ้ากวนอู ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ พิพิธภัณฑ์กู้กง เป็นที่เก็บผลงานทางศิลปะของจีนยาวนานมากว่า 5,000 ปี ซึ่งมีสิ่งล้ำค่าทางประวัติศาสตร์ คือภาพวาดและเครื่องปั้นดินเผา เครื่องทองสัมฤทธิ์ต่างๆแบบโบราณ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี และเป็นจุดเริ่มต้นความเจริญของเมืองไทเปด้วย ที่นี่มีสินค้าให้เลือกช็อปมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋าของใช้ต่างๆ และที่นี่ก็ยังมีขายอาหารให้เลือกซื้ออีกด้วย อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เป็นอีกหนึ่งเกาะของไต้หวันเป็นเทือกเขาอาลีซาน คนส่วนใหญ่นิยมไปชมทะเลหมอก และต้นไม้ที่มีอายุ 3,000 ปี โดยนักท่องเที่ยวจะได้นั่งรถไฟโบราณชมความงามของอุทยาน และไม่พลาดที่จะถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก ไก่ทอด HOT STAR ที่พลาดไม่ได้ขนมยามว่างหรือจะเป็นอาหารหลักในเวลาหิว ไก่ชุบแป้งทอดโรยผงปาปิก้า ผงพริกไทยดำ ไก่ร้อนๆหอมกลิ่นปาปิก้า ไม้เดียวคงไม่พอ

เที่ยวไต้หวัน

ร่วมเดินทางเก็บเกี่ยวเรื่องราวอันสุดแสนประทับใจไปกับ พรีเมี่ยม เวิล์ด ทัวร์ บริษัททัวร์ ที่พร้อมให้บริการอย่างมืออาชีพ เราเชี่ยวชาญและชำนาญทางด้านเส้นทาง พร้อมคัดสรรโปรโมชั่นสุดพิเศษ มาให้คุณลูกค้าได้เลือกตามความต้องการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Hotline : 086-322-3966, 095-463-6226 และ 096-226-6566

New

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานแห่งชาติอาลีซัน นั่งรถไฟโบราณศึกษาเส้นทางธรรมชาติภายในอุทยาน ไทเป ซื่อหลินไนท์ มาร์เก็ตอนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ พิพิธภัณฑ์กู้กง อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ขึ้นตึกไทเป 101 วัดหลงซันซื่อ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง D.I.Y ทำโมจิ

THB 34,900 ฿ 34,900
New

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ฝงเจี้ยไนท์มาเก็ต พิพิธภัณฑ์กู้กง ช้อปปิ้งซีเหมินติง หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น MITSUI OUTLEL

THB 25,900 ฿ 25,900
New

อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง..ซีเหมินติง..ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต พิเศษ..แช่น่ำแร่ออนเซ็น

THB 19,888 ฿ 19,888
New

หนานโถว ทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดเหวิ่นหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ไถจง ตลาดฝงเจี่ยไนทมาร์เก็ต ไถจง ไทเป อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต พิพิธภัณฑ์กู้กง ตึกไทเป 101 (รวมชั้น 89) DUTY FREE อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ร้านขนมเหว๋ยเก๋อ ซีเหมินติง หนานโถว

THB 18,900 ฿ 18,900
New

อุทยานอาลีซาน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตึกไทเป 101 หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ๋น หมู่บ้านสายรุ้ง อุทยานแหย๋หลิ๋ว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

THB 23,999 ฿ 23,999
New

ผูหลี่ วัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไทจง เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ร้านขนมเหว่ยเก๋อ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ศูนย์สร้อยสุขภาพ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

THB 18,888 ฿ 18,888
New

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน พิพิธภัณฑ์กู้กง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง อุทยานแหย๋หลิว

THB 21,999 ฿ 21,999
New

หนานโถว วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบ สุริยัน-จันทรา นมัสการพระถังซำจั๋ง นั่งรถไฟโบราณชมสวนพันปี ตลาดซีเหมินติง อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ตึกไทเป หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ๋น

THB 20,555 ฿ 20,555
New

วัดจงไถฉานซื่อ ทล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ชิมพายสับปะรด ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซีเหมินติง ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิว ตึกไทเป 101

THB 17,999 ฿ 17,999
New

หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ๋น อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อุทยานแห่งชาติอาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง ตึกไทเป 101 ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตลาดซีเหมินติง

THB 22,999 ฿ 22,999
New

ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง ป่าสนพันปี ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก๊ต ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิว ปล่อยโคมลอยผิงซี ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต พิพิธภัณฑ์สถานกู้กง ศูนย์เครื่องประดับ DUTY FREE ตลาดซีเหมินติง

THB 22,999 ฿ 22,999
New

ไถจง วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจี้ยอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง ฟ่งเจี้ยไนท์มาเก็ต อาบน้ำแร่ 5 ดาว

THB 19,999 ฿ 19,999
New

วัดจงไถซานซื่อ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ฝงเจี๋ยไนท์มาเก๊ต ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิว ตึกไทเป 101 ไถจง-ไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไค

THB 18,999 ฿ 18,999
New

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด ชมตึก 101 ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง

THB 21,777 ฿ 21,777
New

เมืองไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวิ่นอู่ ชิมชาอู่หลง เฟิ๋งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ร้านพายสับปะรด ศูนย์ GERMANIUM อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ซีเหมินติง

THB 17,999 ฿ 17,999
New

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้รับคำร่ำลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว นั่งกระเช้าเหมาคง สัมผัสท้องฟ้ากว้างไกล พร้อมทั้งชมวิวเมืองไทเป

THB 19,777 ฿ 19,777
New

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้รับคำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว ตื่นตาตื่นใจไปกับสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง

THB 18,777 ฿ 18,777
New

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทราที่สวยงามดั่งภาพวาด ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง

THB 16,777 ฿ 16,777
New

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไทจง ไทเป อุทยานหลิ่ว เหย่หลิ๋ว หมู่บ้านซื่อเฟิน ปล่อยโคม ตึกไทเป 101 ดิวตี้ฟรี อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง

THB 13,988 ฿ 13,988
New

ไทเป อาบน้ำแร่เจียวซี เหย่หลิ๋ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทจง วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไทจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อาบน้ำแร่เจียวซี ไทเป อุทยานหลิ่ว เหย่หลิ๋ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น

THB 16,988 ฿ 16,988
New

ไทจง เหย๋ลิ่ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อุทยานหลิ่ว เหย่หลิว หมู่บ้านซื่อเฟิน ตึกไทเป 101 ดิวตี้ฟรี อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง

THB 13,988 ฿ 13,988
New

พิพิธภัณฑ์กู้กง อุทยานเย่หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ผูหลี่ วัดจงไถฉันซื่อ ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ไถจง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ร้านพายสับปะรดเหวยเก๋อ อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค วัดหลงซาน ไทเป101 MITSUI OUTLET พิเศษ!! สุกี้สูตรไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา พระกระโดดกำแพง สเต็กไต้หวันพร้อมสลัดบาร์

THB 23,900 ฿ 23,900
New

ผูหลี่ วัดจงไถฉันซื่อ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา พระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไทจง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เย่หลิว จิ่วเฟิ่น พิพิธภัณฑ์กู้กง ตึกไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค วัดหลงซันซื่อ ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี MITSUI OUTLET

THB 25,900 ฿ 25,900
New

ทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101 เหย่หลิว วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่ ไถจง ไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิว

THB 17,999 ฿ 17,999
New

ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดจงไถฉานซื่อ ชมของล้ำค่าที่พิพิธภัณฑ์กู้กง ตึกไทเป 101 เหย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

THB 16,900 ฿ 16,900
New

วัดจงไถซานซื่อ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ฝงเจี๋ยไนท์มาเก๊ต ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ ศูนย์เครื่องสำอาง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

THB 17,999 ฿ 17,999