ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวันราคาถูก

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน เริ่มต้นเพียง 12,777 บาท เที่ยวได้ตลอดทั้งปี สอบถามโทร.02-560-1862 หลากหลายโปรแกรม ตึกไทเป101 ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทเป มหานครเมืองหลวงของประเทศไต้หวัน ผู้คนมากมายคับคั่ง เนื่องจากพื้นที่จำกัด คนไทเปเป็นคนจีนที่อพยพมาจากแผ่นดินใหญ่ และเป็นเมืองที่ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตย เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ตึกไทเป101 เป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป ด้วยนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมทางเทคโนโลยี มีความสูง 508 เมตร ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่ หนักถึง 660 ตัน ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว และเป็นที่ติดตั้งระบบป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ รูปล่างลักษณะคล้ายปล้องไผ่ 8 ปล้องต่อกัน ขึ้นไปด้วยลิฟต์ที่มีความเร็วสูงที่สุดในโลก ตลาดซีเหมินติง เป็นแหล่งช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังจากทั่วโลก อุทยานเหย๋หลิ่ว จุดเหนือสุดของไต้หวันมีลักษณะเป็นแหลม เป็นเมืองชายหาดที่มีชื่อเสียง มีโขดหินรูปร่างแปลกตา งดงาม เช่น รูปร่างเหมือนรองเท้าเทพธิดา ดอกเห็ด เต้าหู้ รังผึ้ง และที่มีชื่อเสียงที่สุดคือเศียรราชินี จิ่วเฟิ่น อยู่ในเมืองจีหลง เป็นแหล่งถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน ชมวิวทิวทัศย์ รวมทั้งชิมอาหารจากร้านค้ามากมาย เมืองไถจง เป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีทะเลสาบสุริยันจันทรา เปรียบเสมือนสวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน อีกสถานที่หนึ่งคือ วัดพระถังซำจั๋ง สักการะพระอัฐิธาตุ วัดเหวินหวู่ ไหว้ศาลเจ้าขงจื๊อและศาลเจ้ากวนอู ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ พิพิธภัณฑ์กู้กง เป็นที่เก็บผลงานทางศิลปะของจีนยาวนานมากว่า 5,000 ปี ซึ่งมีสิ่งล้ำค่าทางประวัติศาสตร์ คือภาพวาดและเครื่องปั้นดินเผา เครื่องทองสัมฤทธิ์ต่างๆแบบโบราณ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี และเป็นจุดเริ่มต้นความเจริญของเมืองไทเปด้วย ที่นี่มีสินค้าให้เลือกช็อปมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋าของใช้ต่างๆ และที่นี่ก็ยังมีขายอาหารให้เลือกซื้ออีกด้วย อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เป็นอีกหนึ่งเกาะของไต้หวันเป็นเทือกเขาอาลีซาน คนส่วนใหญ่นิยมไปชมทะเลหมอก และต้นไม้ที่มีอายุ 3,000 ปี โดยนักท่องเที่ยวจะได้นั่งรถไฟโบราณชมความงามของอุทยาน และไม่พลาดที่จะถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก ไก่ทอด HOT STAR ที่พลาดไม่ได้ขนมยามว่างหรือจะเป็นอาหารหลักในเวลาหิว ไก่ชุบแป้งทอดโรยผงปาปิก้า ผงพริกไทยดำ ไก่ร้อนๆหอมกลิ่นปาปิก้า ไม้เดียวคงไม่พอ

เที่ยวไต้หวัน

ร่วมเดินทางเก็บเกี่ยวเรื่องราวอันสุดแสนประทับใจไปกับ พรีเมี่ยม เวิล์ด ทัวร์ บริษัททัวร์ ที่พร้อมให้บริการอย่างมืออาชีพ เราเชี่ยวชาญและชำนาญทางด้านเส้นทาง พร้อมคัดสรรโปรโมชั่นสุดพิเศษ มาให้คุณลูกค้าได้เลือกตามความต้องการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Hotline : 086-322-3966, 095-463-6226 และ 096-226-6566

New

ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง>ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา>วัดจงไถ่ถาน>วัดพระถัมซำจั๋ง>พิพิธภัณฑ์กู้กงอนุสรณ์สถานเจียงไคเช้ค>ตึกไทเป 101

THB 19,900 ฿ 19,900
New

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา>วัดเหวิ่นหวู่>วัดพระถังซัมจั๋ง>ไถจง>ไทเป>อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว>หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น>พิพิธภัณฑ์กู้กง>ตึกไทเป 101 (รวมชั้น 89)>อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

THB 18,900 ฿ 18,900
New

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ>โรงงานหินอ่อน>ชมการแสดงของชนเผ่าไท่หย่าจู๋>วัดหลงซันซื่ออนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค>ซีเหมินติง>ขึ้นตึกไทเป 101>ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา>วัดเหวินหวู่>วัดพระถังซัมจั๋ง

THB 40,900 ฿ 40,900
New

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน>จันทรา>วัดเหวิ่นหวู่>วัดพระถังซัมจั๋ง>อุทยานแห่งชาติอาลีซัน>อนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ>พิพิธภัณฑ์กู้กง>อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว >หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น>ขึ้นตึกไทเป 101

THB 36,900 ฿ 36,900
New

ทัวร์ไต้หวัน วัดเหวินหวู่>วัดพระถังซัมจั๋ง>อุทยานแห่งชาติอาลีซัน>ไทเป>อนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ พิพิธภัณฑ์กู้กงอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว>หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น>ขึ้นตึกไทเป 101

THB 34,900 ฿ 34,900
New

ทัวร์ไต้หวัน ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมชั้น 89)>ร้านขนมเหว่ยเก๋อ>อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค>หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น>อุทยานเย๋หลิ่ว>แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน>ไทเป หนานโถว>ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทราวัดเหวิ่นหวู่>วัดพระถังซัมจั๋ง>ไถจง

THB 21,900 ฿ 21,900
New

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว >ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา>วัดเหวิ่นหวู่>วัดพระถังซัมจั๋ง>ไถจง>ไทเป อุทยานเย๋หลิ่ว>หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น>แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน>พิพิธภัณฑ์กู้กง>ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมชั้น 89)>ซีเหมินติง>วัดหลงซันซื่อ>อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

THB 23,900 ฿ 23,900
New

ทัวร์ไต้หวัน ถนนโบราณ หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น>อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว>ตึกไทเป 101>อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค> ร้านชาอู่หลง>พิพิธภัณฑ์กู้กง>ซีเหมินติง

THB 13,777 ฿ 13,777
New

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง > วัดจงไถซานซื่อ > ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา > วัดเหวินหวู่ > วัดพระถังซัมจั๋ง > เจียอี้ > อุทยานแห่งชาติอาลีซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็

THB 19,777 ฿ 19,777
New

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานเย่หลิว>ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น>กระเช้าเหมาคง>ไทจง>ร้านสร้อยสุขภาพ>โรงงานพายสับปะรด>พิพิธภัณฑ์กู้กง>ตึกไทเป 101>อุทยานแห่งชาติอาลีซาน

THB 21,900 ฿ 21,900
New

ทัวร์ไต้หวัน วัดพระถังซัมจั๋ง>เจียอี้>ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา>อุทยานแห่งชาติอาลีซาน พิพิธภัณฑ์กู้กง>ตึกไทเป 101>ตลาดซีเห มินติง>ฮัวเหลียน>อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ

THB 25,777 ฿ 25,777
New

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน>ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา>หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ขนเผ่า ฟาร์มแกะชิงจิ้ง>วัดจงไถซาน>เจียอี้

THB 21,777 ฿ 21,777
New

ทัวร์ไต้หวัน เจียอี้>อุทยานแห่งชาติอาลีซาน>ร้านชาอู่หลง>อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค>ตึกไทเป 101 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา>หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ขนเผ่า>ไทจง

THB 18,777 ฿ 18,777
New

ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา>วัดพระถังซัมจั๋ง>เจียอี้ เจียอี้>อุทยานแห่งชาติอาลีซาน>ร้านชาอู่หลง>ไทจง>โรงงานพายสับปะรด>ร้านสร้อยสุขภาพ

THB 21,900 ฿ 21,900
New

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป>เถาหยวน>ผูหลี่>วัดจงไถฉานซื่อ>ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา>วัดพระถังซัมจั๋ง>วัดเหวินหวู่>ไทจง>เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต ไทจง ร้านขนมเหว่ยเก๋อ ศูนย์ปะการังแดง

THB 19,888 ฿ 19,888
New

ทัวร์ไต้หวัน ไถจง>หมู่บ้านสายรุ้ง>ฝงเจี๋ยไนท์มาเก๊ต>วัดจงไถซานซื่อ>ทะเลสาบสุริยันจันทรา>วัดเหวินหวู่>ไทเป>ซื่อหลินไนท์มาเก็ต

THB 21,900 ฿ 21,900
New

ทัวร์ไต้หวัน วัดจงไถซานซื่อ>ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา>วัดเหวินหวู่> วัดพระถังซัมจั๋ง>เจียอี้ เจียอี้>อุทยานแห่งชาติอาลีซาน> ร้านชาอู่ นั่งกระเช้าเหมาคง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คหลง

THB 19,777 ฿ 19,777
New

ทัวร์ไต้หวัน ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น > อุทยานเย่หลิว > ตึกไทเป 101 > วัดจงไถซานซื่อ > ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง > วัดเหวินหวู่ > ฝงเจี๋ยไนท์มาเก๊ต > ไถจง > ไทเป > แวะชิมพายสับปะรด

THB 16,999 ฿ 16,999
New

ทัวร์ไต้หวัน วัดพระถังซัมจั๋ง > วัดเหวินหวู่ > ไนท์มาเก๊ต > ไทเป แวะชิมพายสับปะรด > ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ > อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค > ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา

THB 15,999 ฿ 15,999
New

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา > พระถังซัมจั๋ง > พิพิธภัณฑ์กู้กง > อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค > ตึกไทเป 101 > ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต

THB 19,900 ฿ 19,900
New

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดเหวิ่นหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ไถจง ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไถจง ไทเป อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

THB 17,900 ฿ 17,900
New

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมพระอาทิตย์ขึ้น เจียอี้ ผูหลี่วัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไทจงเฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต เถาหยวน เจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน เดินชมป่าสน 2,000 ปี

THB 21,888 ฿ 21,888
New

ทัวร์ไต้หวัน วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ไถจง ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาเก็ต ไทจง ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พิพิธภัณฑ์ กู้ชง

THB 16,777 ฿ 16,777