ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3D2N

นั่งรถรางพีคแทรม - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค - รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน - เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน

หมวดหมู่ : ทัวร์ฮ่องกง

รายละเอียดสินค้า

-    นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน บนเกาะลันเตา

-    อิสระกับการช้อปปิ้งแหล่งท่องเที่ยว ห้าง CiTYGATE OUTLETS เป็นห้าง Outlet ขนาดใหญ่ที่สุดของฮ่องกง

-     เที่ยวชม ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ อาณาจักรแห่งจินตนาการ

-     สามารถชมวิวของเกาะฮ่องกงทั้งหมดได้บนยอดเขาวิคตอเรียพีค

-     นมัสการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าแม่กวนอิมเพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด รีพัลส์เบย์

-     สักการะเทพเจ้าแชกง ณ วัดแชกงหมิว

-     อิสระกับการช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย อีกหนึ่งแหล่งช้อปปิ้งยอดฮิตของฮ่องกง

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม - วัดหวังต้าเซียน - ย่านมงก๊ก - ย่านจิมซาจุ่ย

THB 11,900 ฿ 11,900
New

นั่งกระเช้านองปิง – ไหว้พระขอพรพระใหญ่โปลิน - รีพลัส เบย์ - วิคตอเรียพีค - วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม - ถนนนาธาน

THB 16,900 ฿ 16,900
New

หมู่บ้านวัฒนธรรม – สวนหยวนหมิงหยวน –ชมโชว์วัฒนธรรมจีน – ตลาดใต้ดินกงเป่ย - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน

THB 9,999 ฿ 9,999
New

กระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลันเตา Citygate Outlet Mall - A Symphony of Lights ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย์ วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

THB 13,999 ฿ 13,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า