FLOWER BLOOMING BENELUX 7D4N เบลเยียม - เนเธอร์แลนด์ - เยอรมัน

เทศกาลดอกทิวลิป - หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ - หมู่บ้านกีธูร์น - ล่องเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมู่บ้านกีธูร์น - ย่านดัมสแควร์ - อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

หมวดหมู่ : ทัวร์ยุโรป

รายละเอียดสินค้า

-       เข้าชม เทศกาลดอกทิวลิป (Tulip Festival) หรือ เทศกาลดอกคิวเคนฮอฟ (Keukenhof Festival) ที่ 1 ปี จัดขึ้นเพียงครั้งเดียว

-       เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดัชต์ ที่หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์

-       ล่องเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn Boat)

-       หมู่บ้านกีธูร์นหรือที่รู้จักกันดีว่า "เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์" หมู่บ้านที่ปราศจากถนน ใช้การโดยสารทางเรือบนคลองรอบหมู่บ้านเท่านั้น

-       ย่านดัมสแควร์ เป็นศูนย์กลางของเมืองอัมสเตอร์ดัมมีทั้งพระราชวังอนุสรณ์สถานสงครามโลก เดิมเป็นเขื่อนถูกปรับมาเป็นที่โล่งมีศูนย์การค้าอยู่รายรอบ

-       ชมความสวยงามของ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ผู้ที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2

 

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

นั่งกระเช้า CABLE CAR พิซิตยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น-พิชิตยอดเขาจุงเฟรา-นั่งรถไฟลงจากเซอร์แมทซ์-ปราสาทซิลลอง-น้ำตกไรน์

 
THB 84,500 ฿ 84,500
New

แฟรงค์เฟิร์ต-ปราสาทไฮเดลเบิร์ก-ปราสาทนอยชวานสไตน์-สะพานไม้ชาเปล-ล่องเรือบาโตมุช

 
THB 65,555 ฿ 65,555
New

มหาวิหารแห่งมิลาน-ปราสาทนอยชวานสไตน์-หอนาฬิกาเบิร์น-ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี-สะพานไม้คาเปล

 
THB 69,555 ฿ 69,555
New

ปราสาทนอยชวานชไตน์-พาร์เท่นเคียร์เช่น-ยอดเขาซุกสปิตเซ่-มหาวิหารเซนต์วิตุส-ล่องแม่น้ำดานูบ

 
THB 69,555 ฿ 69,555
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า