BEIJING CHECK IN OLYMPIC TOWER 5 วัน 3 คืน

กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน) - พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน และพระราชวังฤดูร้อน - ชมวิวตัวเมืองปักกิ่งบนตึกโอลิมปิคทาวเวอร์

หมวดหมู่ : ทัวร์จีน

รายละเอียดสินค้า

-          เที่ยวชมบรรยากาศ กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน)

-          ชมพระราชวังกู้กง หรือพระราชวังต้องห้าม หอฟ้าเทียนถาน และพระราชวังฤดูร้อน

-          ชมวิวตัวเมืองปักกิ่งบนตึกโอลิมปิคทาวเวอร์


สินค้าเกี่ยวข้อง
ไม่มีสินค้าเกี่ยวข้อง
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า