OSAKA TAKAYAMA สุดขอบฟ้า สายลมหนาว (5D3N)

ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - วัดคิโยมิสึ หรือวัดน้ำใส - หมู่บ้าน Nabana no Sato Illumination - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ปราสาทโอซาก้า - ย่าน ชินไซบาชิ

หมวดหมู่ : ทัวร์ญี่ปุ่น

รายละเอียดสินค้า

-       ชมศาลเจ้าเทพอินาริ หรือที่เรียกกันว่าศาลเจ้าแดงหรือศาลเจ้าจิ้งจอกเป็นศาลเจ้าชินโต

-       วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใสเป็นสถานที่ชมซากุระ และใบไม้แดงที่มีชื่อเสียงมากของเมืองเกียวโต

-       ชมงานประดับไฟ Nabana no sato Winter Illumination

-       ชมการประดับไฟภายในหมู่บ้านชิราคาวาโกะ (มรดกโลก) ท่ามกลางหิมะสีขาว

-       เที่ยวชม ปราสาทโอซาก้า เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่กลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น

-       อิสระช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ


สินค้าเกี่ยวข้อง
New

สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้ำแร่ออนเซ็น สนุกสนานลานสกี ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท ทะเลสาบคาวากูจิโกะ สัมผัสประสบการณ์พิธีชงชาแบบต้นฉบับญี่ปุ่น วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ ห้างอิออนมอลล์ ร้านดองกี้ วัดนาริตะ

THB 21,900 ฿ 21,900
New

หอไอเฟล - จัตุรัสคองคอร์ด – ถนนสายโรแมนติกช็องเอลิเซ่ – ประตูชัย - หอเอนปิซ่า – จัตุรัสกัมโป เดย์ มิราโกลี - เมสเตร

THB 59,000 ฿ 59,000
New

นารา วัดโทไดจิ สวนกวาง เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ศาลเจ้าเฮอัน พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ใส่ชุดกิโมโน โกเบ หุ่น Tetsujin 28 หรือลานสกี Rokkosan

THB 22,888 ฿ 22,888
New

สนุกสนานลานสกี ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท อาบน้ำแร่ออนเซ็น หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไก ทะเลสาบคาวากูจิโกะ ตลาดปลาแห่งใหม่โทโยสุ

THB 24,888 ฿ 24,888
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า