NRT06 TOKYO FUJI TEN FREE DAY(5D3N) “กระซิบรัก ผ่านลมหนาว”

วัดอาซากุสะ - โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ - ณ ลานสกี ฟูจิเท็น - หมู่บ้านเยอรมัน - วัดนาริตะซัน ชินโชจิ

หมวดหมู่ : ทัวร์ญี่ปุ่น

รายละเอียดสินค้า

-       นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ

-       ช้อปปิ้ง โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนม

-       สนุกกับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น

-       ชม หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เคยเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมบนชายฝั่งทิศตะวันตกของทะเลสาบไซโกะ

-       ชมหมู่บ้านเยอรมัน ภายใต้บรรยากาศของชนบทเยอรมันกับ “เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว”

-       ชม วัดนาริตะซัน ชินโชจิ เป็นวัดพุทธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสียงมากของเมืองนาริตะ


สินค้าเกี่ยวข้อง
New

สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้ำแร่ออนเซ็น สนุกสนานลานสกี ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท ทะเลสาบคาวากูจิโกะ สัมผัสประสบการณ์พิธีชงชาแบบต้นฉบับญี่ปุ่น วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ ห้างอิออนมอลล์ ร้านดองกี้ วัดนาริตะ

THB 21,900 ฿ 21,900
New

หอไอเฟล - จัตุรัสคองคอร์ด – ถนนสายโรแมนติกช็องเอลิเซ่ – ประตูชัย - หอเอนปิซ่า – จัตุรัสกัมโป เดย์ มิราโกลี - เมสเตร

THB 59,000 ฿ 59,000
New

สนุกสนานลานสกี ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท อาบน้ำแร่ออนเซ็น หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไก ทะเลสาบคาวากูจิโกะ ตลาดปลาแห่งใหม่โทโยสุ

THB 24,888 ฿ 24,888
New

นารา วัดโทไดจิ สวนกวาง เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ศาลเจ้าเฮอัน พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ใส่ชุดกิโมโน โกเบ หุ่น Tetsujin 28 หรือลานสกี Rokkosan

THB 22,888 ฿ 22,888
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า