HAPPY TOKYO ซากุระ ครบเครื่อง !! 5D3N

ชมดอกซากุระตามฤดูกาล – แช่น้ำแร่ออนเซ็น – วัดอาซากุซะ - Ushiku Daibutsu – พักฟูจิ

หมวดหมู่ : ทัวร์ญี่ปุ่น

รายละเอียดสินค้า

-       สัมผัสภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิดที่บริเวณขั้นที่ 5

-       สักการะพระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ  เป็นรูปปั้นพระพุทธรูปปางยืน ที่หล่อจากทองสัมฤทธิ์ที่สูงที่สุดในโลก

-       ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียโลหิตดีขึ้น

-       ชม วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุด ในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ


สินค้าเกี่ยวข้อง
New

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ศาลโทริอิ สะพานโทเกทสึเคียว เส้นทางสายป่าไผ่แห่งอราชิยาม่า เมืองทาคายาม่า สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ

 
THB 21,999 ฿ 21,999
New

สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอเต็ม – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดโทไดจิ - ภูเขาโยชิโนะ – ช้อปปิ้งชินโชบาชิ

 
THB 39,999 ฿ 39,999
New

เมืองนาริตะ ศาลเจ้าคาเมโดะเทนจิน ทุ่งพิงค์มอส ภูเขาไฟฟูจิ ศาลเจ้าโคมิตาเคะ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ย่านชินจุกุ ย่านฮาราจูกุ

 
THB 19,999 ฿ 19,999
New

โทมิตะ ฟาร์ม สวนชิกิไซโนะโอกะ บ่อน้ำสีฟ้า พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี KITAKARO พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว อุทยานโมอาย ตลาดซัปโปโรโจไก

 
THB 25,999 ฿ 25,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า