ทัวร์คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 4วัน 3คืน

เมืองตงชวน - ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ - วัดหยวนทง - เมืองโบราณกวนตู้ ถางเตี้ยน - คุนหมิง - สวนน้ำตกคุนหมิง - ซุ้มประตูม้าทอง - ซุ้มประตูไก่หยก

หมวดหมู่ : ทัวร์จีน

รายละเอียดสินค้า

-        ขึ้นชม ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ

-        ชม สวนน้ำตกคุนหมิง

-        ชม วัดหยวนทง ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนาน

-        ชมเมืองโบราณกวนตู้

-        อิสระช้อปปิ้งที่ถนนที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองคุนหมิง ซึ่งมี ซุ้มประตูม้าทอง และ ซุ้มประตูไก่หยก

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

อุทยานเหย่หลิว -หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น -อนุสรณ์เจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

THB 9,999 ฿ 9,999
New

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา -อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโนราณจิ่วเฟิ่น – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

THB 13,777 ฿ 13,777
New

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ช้อปปิ้ง 3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฝงเจี่ย ตลาดซื่อหลินและตลาดซีเหมินติง

THB 15,999 ฿ 15,999
New

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ช้อปปิ้ง 3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฝงเจี่ย ตลาดซื่อหลินและตลาดซีเหมินติง

THB 14,999 ฿ 14,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า