CHENGDU เฉิงตู4 วัน 2 คืน

ภูเขาหิมะ - ธารน้ำแข็ง - กลาเซียร์ - ตากู๋ปิงชวน - ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า - วัดผู่เจ้า - เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน - เม่าเซี่ยน

หมวดหมู่ : ทัวร์จีน

รายละเอียดสินค้า

-       ชมศิลปะสะพานไม้เก่าแก่ของเมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน

-       ชมความน่ารักของเหล่าแพนด้าที่ออกมาโชว์ตัวอย่างใกล้ชิด ที่ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า

-       ชมอุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน

-       อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินชุนซีลู่

เมนูพิเศษ !!! : อาหารกวางตุ้ง ,สุกี้เสฉวน+น้ำจิ้มรสเด็ด


สินค้าเกี่ยวข้อง
New

อุทยานเหย่หลิว -หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น -อนุสรณ์เจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

THB 9,999 ฿ 9,999
New

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ช้อปปิ้ง 3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฝงเจี่ย ตลาดซื่อหลินและตลาดซีเหมินติง

THB 14,999 ฿ 14,999
New

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา -อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโนราณจิ่วเฟิ่น – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

THB 13,777 ฿ 13,777
New

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ช้อปปิ้ง 3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฝงเจี่ย ตลาดซื่อหลินและตลาดซีเหมินติง

THB 15,999 ฿ 15,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า