SNOW WORLD กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน

มหานครปักกิ่ง - ปักกิ่ง Snow World - หอฟ้าเทียนถาน - พระราชวังกู้กง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน - วัดลามะ

หมวดหมู่ : ทัวร์จีน

รายละเอียดสินค้า

-       ชมกำแพงเมืองจีน “1 ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก”

-       สนุกสานกับการสัมผัสหิมะ เล่นสกี ที่ ปักกิ่ง Snow World

-       ชมกายกรรมปักกิ่ง “สุดยอดโชว์ระดับโลก” หอฟ้าเทียนถาน พระราชวังกู้กง

-       ช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง และ ตลาดรัสเซีย

เมนูพิเศษ !!! Buffet Chekiskan พร้อมเครื่องดื่มไม่อั้น ,เป็ดปักกิ่ง,สุกี้สมุนไพร,อาหารแต้จิ๋ว

 

 

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ช้อปปิ้ง 3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฝงเจี่ย ตลาดซื่อหลินและตลาดซีเหมินติง

THB 14,999 ฿ 14,999
New

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ช้อปปิ้ง 3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฝงเจี่ย ตลาดซื่อหลินและตลาดซีเหมินติง

THB 15,999 ฿ 15,999
New

อุทยานเหย่หลิว -หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น -อนุสรณ์เจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

THB 9,999 ฿ 9,999
New

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา -อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโนราณจิ่วเฟิ่น – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

THB 13,777 ฿ 13,777
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า