หวานใจฮ่องกง 2D1N

กระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลันเตา Citygate Outlet Mall - A Symphony of Lights ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย์ วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

หมวดหมู่ : ทัวร์ฮ่องกง

รายละเอียดสินค้า

วันแรกของการเดินทาง  

ฮ่องกง – กระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลันเตา - Citygate Outlet Mall - A Symphony of Lights

วันที่สอง ของการเดินทาง  

ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

พีเรียดการเดินทาง

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน
05 – 06 มกราคม 2562
12 – 13 มกราคม 2562
19 – 20 มกราคม 2562
26 – 27 มกราคม 2562
23 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
09 – 10 มีนาคม 2562
16 – 17 มีนาคม 2562
23 – 24 มีนาคม 2562
30 – 31 มีนาคม 2562
06 – 07 เมษายน 2562
20 – 21 เมษายน 2562
27 – 28 เมษายน 2562
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

กระเช้าลอยฟ้านองปิง - พระใหญ่ลันเตา วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - เขา VICTORIA - หาด REPULSE BAY - A Symphony of Lights - ถนนนาธาน

 
THB 13,999 ฿ 13,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า