LOVELY BANA HILLS 4D3N

พระราชวังเว้ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม – บาน่าฮิลส์ – สะพานมือ วัดหลินอึ๋ง – หาดหมีเคว – เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน

รายละเอียดสินค้า

วันแรกของการเดินทาง 

เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม

วันที่สองของการเดินทาง

เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – เมืองดานัง – บาน่าฮิลส์ – สะพานมือ 

วันที่สามของการเดินทาง

บาน่าฮิลส์ – วัดหลินอึ๋ง – หาดหมีเคว – เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ร่องเรือกระด้ง – จั่วฟุกเกี๋ยน – บ้านเลขที่ 101 – สะพานญี่ปุ่น – สะพานมังกร

วันที่สี่ของการเดินทาง

เมืองดานัง – ตลาดฮานดานัง – สนามบินดานัง – ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

พีเรียดการเดินทาง

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่ ห้องละ  2-3 ท่าน
04 – 07 เมษายน 2562
12 – 15 เมษายน 2562
09 – 12 พฤษภาคม 2562
24 – 27 พฤษภาคม 2562
13 – 16 มิถุนายน 2562
20 – 23 มิถุนายน 2562
13 – 16 กรกฎาคม 2562
08 – 11 สิงหาคม 2562
14,999
19,999
12,999
14,999
13,999
13,999
16,999
14,999

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

ดื่มด่ำกับอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองซาปา - คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม - ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก - จุใจกับการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย - พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN

 
THB 9,500 ฿ 9,500
New

นั่งกระเช้าข้ามทะเล Queen Cable Car 2 ชั้น ใหญ่ที่สุดในโลก - นั่งชิงช้าสวรรค์ ชมวิวมุมสูงของอ่าวฮาลอง - สนุกสนานกับสวนสนุก Sun World แห่งใหม่ที่ฮาลองเบย์ - คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม - คาราวะสุสานลุงโฮ - ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก - พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN

 
THB 9,999 ฿ 9,999
New

วัดเจิ่นกว๊อก – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน– ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร – หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน

 
THB 8,999 ฿ 8,999
New

คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก พร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN

 
THB 8,900 ฿ 8,900
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า