BEAUTY HANOI SAPA 4D3N

วัดเจิ่นกว๊อก – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน– ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร – หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน

รายละเอียดสินค้า

วันแรกของการเดินทาง 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองซาปา

วันที่สองของการเดินทาง

เมืองซาปา – ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร – หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน – ตลาดเลิฟ มาร์เก็ต

วันที่สามของการเดินทาง

เมืองซาปา – เมืองฮานอย – วัดเจิ่นกว๊อก – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย – ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ

วันที่สี่ของการเดินทาง

เมืองฮานอย– จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯพีเรียดการเดินทาง

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน
14 – 17 กุมภาพันธ์ 2562
21 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2562
07 – 10 มีนาคม 2562
14 – 17 มีนาคม 2562
21 – 24 มีนาคม 2562
28 – 31 มีนาคม 2562
04 – 07 เมษายน 2562
12 – 15 เมษายน 2562
13 – 16 เมษายน 2562
14 – 17 เมษายน 2562
25 – 28 เมษายน 2562
09 – 12 พฤษภาคม 2562
16 – 19 พฤษภาคม 2562
22 – 25 สิงหาคม 2562
9,999
10,999
10,999
9,999
10,999
10,999
10,999
10,999
16,999
16,999
15,999
9,999
9,999
10,999
8,999

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

ดื่มด่ำกับอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองซาปา - คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม - ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก - จุใจกับการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย - พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN

 
THB 9,500 ฿ 9,500
New

คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก พร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN

 
THB 8,900 ฿ 8,900
New

พระราชวังเว้ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม – บาน่าฮิลส์ – สะพานมือ วัดหลินอึ๋ง – หาดหมีเคว – เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน

 
THB 12,999 ฿ 12,999
New

นั่งกระเช้าข้ามทะเล Queen Cable Car 2 ชั้น ใหญ่ที่สุดในโลก - นั่งชิงช้าสวรรค์ ชมวิวมุมสูงของอ่าวฮาลอง - สนุกสนานกับสวนสนุก Sun World แห่งใหม่ที่ฮาลองเบย์ - คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม - คาราวะสุสานลุงโฮ - ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก - พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN

 
THB 9,999 ฿ 9,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า