BEAUTY HANOI SAPA 4D3N

วัดเจิ่นกว๊อก – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน– ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร – หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน

รายละเอียดสินค้า

วันแรกของการเดินทาง 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองซาปา

วันที่สองของการเดินทาง

เมืองซาปา – ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร – หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน – ตลาดเลิฟ มาร์เก็ต

วันที่สามของการเดินทาง

เมืองซาปา – เมืองฮานอย – วัดเจิ่นกว๊อก – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย – ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ

วันที่สี่ของการเดินทาง

เมืองฮานอย– จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯพีเรียดการเดินทาง

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน
14 – 17 กุมภาพันธ์ 2562
21 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2562
07 – 10 มีนาคม 2562
14 – 17 มีนาคม 2562
21 – 24 มีนาคม 2562
28 – 31 มีนาคม 2562
04 – 07 เมษายน 2562
12 – 15 เมษายน 2562
13 – 16 เมษายน 2562
14 – 17 เมษายน 2562
25 – 28 เมษายน 2562
09 – 12 พฤษภาคม 2562
16 – 19 พฤษภาคม 2562
22 – 25 สิงหาคม 2562
9,999
10,999
10,999
9,999
10,999
10,999
10,999
10,999
16,999
16,999
15,999
9,999
9,999
10,999
8,999

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ท นั่งรถรางเมืองซาปา ยอดเขาฟานซิปัน ถนน 36 สาย จัตุรัสบาดิงห์ ล่องเรือนิงห์บิงห์ หรือ ฮาลองบก อ่าวฮาลอง เบย์ ถ้ำสวรรค์ เกาะไก่ชน

 
THB 13,999 ฿ 13,999
New

น้ำตก DATANLA นั่งรถราง ROLLER COASTER วัดตั๊กลัมสวน ดอกไฮเดรนเยีย สวนดอกไม้เมืองหนาว พระราชวังฤดูร้อน สถานีรถไฟเก่า โบสถ์รูปไก่ ฟาร์มเลี้ยงชะมด

 
THB 7,999 ฿ 7,999
New

สะพานมังกร หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน บ้านเลขที่ 101 บานาฮิลล์ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค ยักษ์ตกตึก BACK TO JURASSIC กระเช้าไฟฟ้าบาน่าฮิลส์ เมืองเว้ ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม เมืองดานัง ตลาดฮาน

 
THB 12,999 ฿ 12,999
New

วัดตั๊กลัม สวนดอกไฮเดรนเยีย สวนดอกไม้เมืองหนาว บ้านเพี้ยน สถานีรถไฟเก่า วัดหลิงเฝือก ฟาร์มเลี้ยงชะมด ลำธารนางฟ้า ทะเลทรายแดง ทะเลทรายขาว โบสถ์นอร์ทเทอดาม ไปรษณีย์กลาง ตลาดเบ๋นถั่น

 
THB 10,999 ฿ 10,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า