KOREA LIGHT FEST 5D3N

เทศกาลตกปลา – เทศกาลไฟประดับ THE GARDEN OF MORNING CLAM เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ - ไร่สตรอเบอร์รี่ วัดโชเกซา – พระราชวังชางด็อกกุง

หมวดหมู่ : ทัวร์เกาหลี

รายละเอียดสินค้า

วันแรกของการเดินทาง
 
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

วันที่สองของการเดินทาง

เกาหลีใต้ – เทศกาลตกปลา – เทศกาลไฟประดับ THE GARDEN OF MORNING CLAM

วันที่สามของการเดินทาง

เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ - ไร่สตรอเบอร์รี่ – เรียนรู้วิธีการทำคิมบับข้าวห่อสาหร่าย - สวนสนุก EVERLAND

วันที่สี่ของการเดินทาง

วัดโชเกซา – ศูนย์สมุนไพรโสม – COSMETIC OUTLET – พระราชวังชางด็อกกุง – ฮอกเกนามู DUTY FREE – ตลาดเมียงดง

วันที่ห้าของการเดินทาง

น้ำมันสน - พลอยอเมทิส - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)


พีเรียดเดินทาง

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน
03 – 07 มกราคม 2562
04 – 08 มกราคม 2562
05 – 09 มกราคม 2562
06 – 10 มกราคม 2562
07 – 11 มกราคม 2562
08 – 12 มกราคม 2562
09 – 13 มกราคม 2562
10 – 14 มกราคม 2562
11 – 15 มกราคม 2562
12 – 16 มกราคม 2562
13 – 17 มกราคม 2562
14 – 18 มกราคม 2562
15 – 19 มกราคม 2562
16 – 20 มกราคม 2562
17 – 21 มกราคม 2562
18 – 22 มกราคม 2562
19 – 23 มกราคม 2562
20 – 24 มกราคม 2562
21 – 25 มกราคม 2562
22 – 26 มกราคม 2562
23 – 27 มกราคม 2562
24 – 28 มกราคม 2562
26 – 30 มกราคม 2562
27 – 31 มกราคม 2562
09 – 13 กุมภาพันธ์ 2562
10 – 14 กุมภาพันธ์ 2562
11 – 15 กุมภาพันธ์ 2562
12 – 16 กุมภาพันธ์ 2562
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2562
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2562
19 – 23 กุมภาพันธ์ 2562
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2562
24 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2562
26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2562
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2562
18,999
18,999
17,999
17,999
17,999
17,999
18,999
18,999
18,999
17,999
17,999
16,999
17,999
18,999
18,999
18,999
17,999
17,999
17,999
17,999
18,999
18,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
18,999
18,999
17,999
18,999
18,999
18,999
17,999
17,999
17,999
17,999
18,999

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

Pocheon Art Valley - สกีรีสอร์ท - วัดวาวูจองซา - ไร่สรตอเบอร์รี่ - Everland -ตลาดฮงแด - สวมชุดฮันบกเดินชมพระราชวังคยองบก

THB 17,900 ฿ 17,900
New

Taean Korea Flower Park - Oeam Folk Village - Everland - พิเศษสวมชุดฮันบกเดินชมพระราชวังคยองบกกุง - สวนสาธารณะยออึยโด

THB 14,900 ฿ 14,900
New

เมืองเคียงกีโด - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - หมู่บ้านวัฒนธรรมนัมซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

THB 23,900 ฿ 23,900
New

Anyang Art Park - Gwangmyeong Cave - Everland - พิเศษสวมชุดฮันบกเดินชมพระราชวังคยองบกกุง - สวนสาธารณะยออึยโด

THB 14,900 ฿ 14,900
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า