LIVE IN HOKKAIDO 5D3N

หุบเขานรกจิโกกุดานิ – นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง คลองโอคารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว

หมวดหมู่ : ทัวร์ญี่ปุ่น

รายละเอียดสินค้า

วันแรกของการเดินทาง 

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สองของการเดินทาง

ชิโตเสะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง

วันที่สามของการเดินทาง

SKI RESORT - เมืองโอตารุ – คลองโอคารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - DUTY FREE – เต็มอิ่มบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด

วันที่สี่ของการเดินทาง

อุทยานโมอาย - ตลาดซัปโปโรโจไก  -  มิตซุยเอ้าท์เล็ท- ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - สวนโอโดริ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

วันที่ห้าของการเดินทาง

สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ


พีเรียดการเดินทาง

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน
11 – 15 เมษายน 2562
12 – 16 เมษายน 2562
13 – 17 เมษายน 2562
39,999
41,999
41,999


สินค้าเกี่ยวข้อง
New

สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้ำแร่ออนเซ็น สนุกสนานลานสกี ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท ทะเลสาบคาวากูจิโกะ สัมผัสประสบการณ์พิธีชงชาแบบต้นฉบับญี่ปุ่น วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ ห้างอิออนมอลล์ ร้านดองกี้ วัดนาริตะ

THB 21,900 ฿ 21,900
New

สนุกสนานลานสกี ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท อาบน้ำแร่ออนเซ็น หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไก ทะเลสาบคาวากูจิโกะ ตลาดปลาแห่งใหม่โทโยสุ

THB 24,888 ฿ 24,888
New

นารา วัดโทไดจิ สวนกวาง เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ศาลเจ้าเฮอัน พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ใส่ชุดกิโมโน โกเบ หุ่น Tetsujin 28 หรือลานสกี Rokkosan

THB 22,888 ฿ 22,888
New

หอไอเฟล - จัตุรัสคองคอร์ด – ถนนสายโรแมนติกช็องเอลิเซ่ – ประตูชัย - หอเอนปิซ่า – จัตุรัสกัมโป เดย์ มิราโกลี - เมสเตร

THB 59,000 ฿ 59,000
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า