LIVE IN HOKKAIDO 5D3N

หุบเขานรกจิโกกุดานิ – นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง คลองโอคารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว

หมวดหมู่ : ทัวร์ญี่ปุ่น

รายละเอียดสินค้า

วันแรกของการเดินทาง 

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สองของการเดินทาง

ชิโตเสะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง

วันที่สามของการเดินทาง

SKI RESORT - เมืองโอตารุ – คลองโอคารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - DUTY FREE – เต็มอิ่มบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด

วันที่สี่ของการเดินทาง

อุทยานโมอาย - ตลาดซัปโปโรโจไก  -  มิตซุยเอ้าท์เล็ท- ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - สวนโอโดริ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

วันที่ห้าของการเดินทาง

สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ


พีเรียดการเดินทาง

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน
11 – 15 เมษายน 2562
12 – 16 เมษายน 2562
13 – 17 เมษายน 2562
39,999
41,999
41,999


สินค้าเกี่ยวข้อง
New

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ศาลโทริอิ สะพานโทเกทสึเคียว เส้นทางสายป่าไผ่แห่งอราชิยาม่า เมืองทาคายาม่า สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ

 
THB 21,999 ฿ 21,999
New

เมืองนาริตะ ศาลเจ้าคาเมโดะเทนจิน ทุ่งพิงค์มอส ภูเขาไฟฟูจิ ศาลเจ้าโคมิตาเคะ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ย่านชินจุกุ ย่านฮาราจูกุ

 
THB 19,999 ฿ 19,999
New

โทมิตะ ฟาร์ม สวนชิกิไซโนะโอกะ บ่อน้ำสีฟ้า พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี KITAKARO พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว อุทยานโมอาย ตลาดซัปโปโรโจไก

 
THB 25,999 ฿ 25,999
New

สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอเต็ม – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดโทไดจิ - ภูเขาโยชิโนะ – ช้อปปิ้งชินโชบาชิ

 
THB 39,999 ฿ 39,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า