สีชมพู เกาะนามิ เอเวอร์แลนด์ ซูวอน โซล(6วัน3คืน)

เกาะนามิ - ซูวอน - เดอะการเด้นออฟมอนิ่งคาล์ม - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - Soyanggang Sky Walk - พระราชวังฮวาซองแฮงกุง

หมวดหมู่ : ทัวร์เกาหลี

รายละเอียดสินค้า

วันแรกของการเดินทาง

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่สองของการเดินทาง

เดินทางถึงท่าอากาศยานอินชอน - อินชอน - เกาะนามิ - เดอะการเด้นออฟมอนิ่งคาล์ม - Soyanggang Sky Walk

วันที่สามของการเดินทาง

พระราชวัง ฮวาซอง แฮงกุง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมบัตร) - COSMETIC SHOP - SEOUL TOWER (ไม่รวมขึ้นลิฟต์) - Floating Island

วันที่สี่ของการเดินทาง

ศูนย์โสมรัฐบาล - RED PINE –พิพิธภัณฑ์สาหร่าย –ใสชุดฮันบก – วัดโชเกซา - คลองชองเกชอน- DUTY FREE ช้อปปิ้งเมียงดง

วันที่ห้าของการเดินทาง

ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - AMETHYEST FACTORY – ถนนซากุระยออิโดะ - ช้อปปิ้งย่านฮงแด - HYUNDAI OUTLET – SUPER MARKET

วันที่หกของการเดินทาง

ท่าอากาศยานอินชอน - ท่าอากาศยานดอนเมือง

 

พีเรียดการเดินทาง

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน
12 - 17 Mar 2019
13 - 18 Mar 2019
15 - 20 Mar 2019
20 - 25 Mar 2019
22 - 27 Mar 2019
26 - 31 Mar 2019
27 Mar - 01 Apr 2019
29 Mar - 03 Apr 2019
03 - 08 Apr 2019
05 - 10 Apr 2019
09 - 14 Apr 2019
10 - 15 Apr 2019
12 - 17 Apr 2019
16 - 21 Apr 2019
17 - 22 Apr 2019
19 - 24 Apr 2019
23 - 28 Apr 2019
24 - 29 Apr 2019
26 Apr - 01 May 2019
28 Apr - 03 May 2019
30 Apr - 05 May 2019
03 - 08 May 2019
07 - 12 May 2019
10 - 15 May 2019
15 - 20 May 2019
17 - 22 May 2019
22 - 27 May 2019
24 - 29 May 2019
29 May - 03 Jun 2019

15,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
21,888
21,888
25,888
25,888
25,888
17,888
18,888
17,888
18,888
18,888
18,888
19,888
19,888
16,888
16,888
16,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888


สินค้าเกี่ยวข้อง
New

เมืองเคียงกีโด - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - หมู่บ้านวัฒนธรรมนัมซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

 
THB 23,900 ฿ 23,900
New

Anyang Art Park - Gwangmyeong Cave - Everland - พิเศษสวมชุดฮันบกเดินชมพระราชวังคยองบกกุง - สวนสาธารณะยออึยโด

 
THB 14,900 ฿ 14,900
New

Taean Korea Flower Park - Oeam Folk Village - Everland - พิเศษสวมชุดฮันบกเดินชมพระราชวังคยองบกกุง - สวนสาธารณะยออึยโด

 
THB 14,900 ฿ 14,900
New

Pocheon Art Valley - สกีรีสอร์ท - วัดวาวูจองซา - ไร่สรตอเบอร์รี่ - Everland -ตลาดฮงแด - สวมชุดฮันบกเดินชมพระราชวังคยองบก

 
THB 17,900 ฿ 17,900
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า