สีชมพู เกาะนามิ เอเวอร์แลนด์ ซูวอน โซล(6วัน3คืน)

เกาะนามิ - ซูวอน - เดอะการเด้นออฟมอนิ่งคาล์ม - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - Soyanggang Sky Walk - พระราชวังฮวาซองแฮงกุง

หมวดหมู่ : ทัวร์เกาหลี

รายละเอียดสินค้า

วันแรกของการเดินทาง

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่สองของการเดินทาง

เดินทางถึงท่าอากาศยานอินชอน - อินชอน - เกาะนามิ - เดอะการเด้นออฟมอนิ่งคาล์ม - Soyanggang Sky Walk

วันที่สามของการเดินทาง

พระราชวัง ฮวาซอง แฮงกุง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมบัตร) - COSMETIC SHOP - SEOUL TOWER (ไม่รวมขึ้นลิฟต์) - Floating Island

วันที่สี่ของการเดินทาง

ศูนย์โสมรัฐบาล - RED PINE –พิพิธภัณฑ์สาหร่าย –ใสชุดฮันบก – วัดโชเกซา - คลองชองเกชอน- DUTY FREE ช้อปปิ้งเมียงดง

วันที่ห้าของการเดินทาง

ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - AMETHYEST FACTORY – ถนนซากุระยออิโดะ - ช้อปปิ้งย่านฮงแด - HYUNDAI OUTLET – SUPER MARKET

วันที่หกของการเดินทาง

ท่าอากาศยานอินชอน - ท่าอากาศยานดอนเมือง

 

พีเรียดการเดินทาง

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน
12 - 17 Mar 2019
13 - 18 Mar 2019
15 - 20 Mar 2019
20 - 25 Mar 2019
22 - 27 Mar 2019
26 - 31 Mar 2019
27 Mar - 01 Apr 2019
29 Mar - 03 Apr 2019
03 - 08 Apr 2019
05 - 10 Apr 2019
09 - 14 Apr 2019
10 - 15 Apr 2019
12 - 17 Apr 2019
16 - 21 Apr 2019
17 - 22 Apr 2019
19 - 24 Apr 2019
23 - 28 Apr 2019
24 - 29 Apr 2019
26 Apr - 01 May 2019
28 Apr - 03 May 2019
30 Apr - 05 May 2019
03 - 08 May 2019
07 - 12 May 2019
10 - 15 May 2019
15 - 20 May 2019
17 - 22 May 2019
22 - 27 May 2019
24 - 29 May 2019
29 May - 03 Jun 2019

15,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
16,888
21,888
21,888
25,888
25,888
25,888
17,888
18,888
17,888
18,888
18,888
18,888
19,888
19,888
16,888
16,888
16,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888


สินค้าเกี่ยวข้อง
New

พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ย่านทงแดมุน ข้าวยำเกาหลี ย่านอินซาดง ตึกซัมจี-กิล พระราชวังชางด็อกกุง ดิวตี้ ฟรี

 
THB 12,999 ฿ 12,999
New

พาจูพรีเมียมเอ้าเลท สะพานมาจังโฮซู เกาะนามิ เมืองโซล พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล ภูเขานำซาน

 
THB 26,999 ฿ 26,999
New

สะพานกระจกใสกิมโป ป้อมฮวาซอง พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ย่านช้อปปิ้งอีแด ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล พระราชวังชางด็อกกุง วัดโชเกชา

 
THB 12,999 ฿ 12,999
New

คลองอาร่า สะพานกระจกใสกิมโป เมืองยงอิน วัดวาวูจองซา สวนสนุกเอเวอร์เลนด์ แลนด์ เมืองโซล ตลาดดงแดมุน

 
THB 12,999 ฿ 12,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า