Winter Snow Tokyo โตเกียว ฟูจิ สกี 5วัน 3คืน

สนุกสนานลานสกี ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท อาบน้ำแร่ออนเซ็น หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไก ทะเลสาบคาวากูจิโกะ ตลาดปลาแห่งใหม่โทโยสุ

หมวดหมู่ : ทัวร์ญี่ปุ่น

รายละเอียดสินค้า

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่สองของการเดินทาง

ท่าอากาศยานนาริตะ – วัดนาริตะ – Naritasan Omotesando Street - ยามานาชิ- ฟูจิออนเซ็น

วันที่สามของการเดินทาง

ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ลานสกีฟูจิเท็น – โอชิโนะฮักไก - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ – โตเกียว – ชินจูกุ

วันที่สี่ของการเดินทาง

โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปวิวโตเกียวสกายทรี - AKAจิวเวอร์รี่ – ฮาราจูกุ – เกาะโอไดบะ – ตลาดปลาแห่งใหม่ โทโยสุ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ กันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn - นาริตะ

วันที่ห้าของการเดินทาง

ร้านดองกี้ – ห้างอิออนมอลล์ – ท่าอากาศยานนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง


พีเรียดการเดินทาง

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน
16 - 20 Jan 2019
18 - 22 Jan 2019
23 - 27 Jan 2019
25 - 29 Jan 2019
30 Jan - 03 Feb 2019
01 - 05 Feb 2019
06 - 10 Feb 2019
08 - 12 Feb 2019
13 - 17 Feb 2019
15 - 19 Feb 2019
20 - 24 Feb 2019
22 - 26 Feb 2019
27 Feb - 03 Mar 2019
01 - 05 Mar 2019
06 - 10 Mar 2019
08 - 12 Mar 2019
13 - 17 Mar 2019
15 - 19 Mar 2019
20 - 24 Mar 2019
22 - 26 Mar 2019
24,888
24,888
24,888
24,888
24,888
25,888
25,888
25,888
25,888
28,888
25,888
23,888
25,888
26,888
26,888
26,888
28,888
28,888
29,888
29,888สินค้าเกี่ยวข้อง
New

สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอเต็ม – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดโทไดจิ - ภูเขาโยชิโนะ – ช้อปปิ้งชินโชบาชิ

 
THB 39,999 ฿ 39,999
New

วัดอาซากุสะ – สวนอูเอโนะ – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – ภูเขาไฟฟูจิ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ

 
THB 26,999 ฿ 26,999
New

พระใหญ่อุชิคุ ไดบุดสึ – สวนดอกไม้อิดาชิ ชิไซต์ปาร์ค – เอซี เอ้าท์เล็ต – ภูเขาไฟฟูจิ - หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค – อิออน – วัดอาสากุซะ – แม่น้ำแมคุดระ ชินจูกุ

 
THB 25,999 ฿ 25,999
New

สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ – ศาลเจ้าเฮอัน – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ช้อปปิ้งชินโชบาชิ

 
THB 39,999 ฿ 39,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า