Osaka Autumn Snow Nara Kyoto Kobe 5D3N

นารา วัดโทไดจิ สวนกวาง เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ศาลเจ้าเฮอัน พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ใส่ชุดกิโมโน โกเบ หุ่น Tetsujin 28 หรือลานสกี Rokkosan

หมวดหมู่ : ทัวร์ญี่ปุ่น

รายละเอียดสินค้า

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่สองของการเดินทาง

สนามบินคันไซ - นารา – วัดโทไดจิ – สวนกวาง – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ศาลเจ้าเฮอัน พิธีชง ใส่ชุดกิโมโน – โอซาก้า - ชินไซบาชิ

วันที่สามของการเดินทาง

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อบัตรเข้ายูนิเวอร์แซลสตูดิโอ (ราคา 2,800)

วันที่สี่ของการเดินทาง

โอซาก้า - โกเบ หุ่น Tetsujin 28 หรือลานสกี Rokkosan Snow Park - Expo City – ปราสาทโอซาก้า - ห้าง Donton Plaza – ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท

วันที่ห้าของการเดินทาง

ท่าอากาศยานคันไซ - ท่าอากาศยานดอนเมือง


พีเรียดการเดินทาง

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน
11 - 15 Jan 2019
18 - 22 Jan 2019
25 - 29 Jan 2019
01 - 05 Feb 2019
08 - 12 Feb 2019
15 - 19 Feb 2019
17 - 21 Feb 2019
22 - 26 Feb 2019
01 - 05 Mar 2019
08 - 12 Mar 2019
15 - 19 Mar 2019
22 - 26 Mar 2019
23,888
23,888
22,888
22,888
23,888
24,888
22,888
22,888
24,888
24,888
25,888
26,888สินค้าเกี่ยวข้อง
New

พระใหญ่อุชิคุ ไดบุดสึ – สวนดอกไม้อิดาชิ ชิไซต์ปาร์ค – เอซี เอ้าท์เล็ต – ภูเขาไฟฟูจิ - หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค – อิออน – วัดอาสากุซะ – แม่น้ำแมคุดระ ชินจูกุ

 
THB 25,999 ฿ 25,999
New

สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอเต็ม – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดโทไดจิ - ภูเขาโยชิโนะ – ช้อปปิ้งชินโชบาชิ

 
THB 39,999 ฿ 39,999
New

สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ – ศาลเจ้าเฮอัน – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ช้อปปิ้งชินโชบาชิ

 
THB 39,999 ฿ 39,999
New

วัดอาซากุสะ – สวนอูเอโนะ – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – ภูเขาไฟฟูจิ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ

 
THB 26,999 ฿ 26,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า