Tokyo Winter White โตเกียว ฟูจิ สกี 5วัน 3คืน

สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้ำแร่ออนเซ็น สนุกสนานลานสกี ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท ทะเลสาบคาวากูจิโกะ สัมผัสประสบการณ์พิธีชงชาแบบต้นฉบับญี่ปุ่น วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ ห้างอิออนมอลล์ ร้านดองกี้ วัดนาริตะ

หมวดหมู่ : ทัวร์ญี่ปุ่น

รายละเอียดสินค้า

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่สองของการเดินทาง

ท่าอากาศยานนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ฟูจิออนเซ็น / อาหารเที่ยง (เบนโตะบนรถ), เย็น (บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์)

วันที่สามของการเดินทาง

ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ลานสกีฟูจิเท็น - โอชิปาร์ค – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - ทะเลสาบคาวากูจิโกะ – โตเกียว – ชินจูกุ - นาริตะ / อาหารเช้า,เที่ยง (Japanese Set)

วันที่สี่ของการเดินทาง

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท)หรือเลือกซื้อOption Tour / อาหารเช้า

วันที่ห้าของการเดินทาง

วัดนาริตะ – ร้านดองกี้ – ห้างอิออนมอลล์ - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง / อาหารเช้า


พีเรียดการเดินทาง

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน
12 - 16 Jan 2019
13 - 17 Jan 2019
14 - 18 Jan 2019
15 - 19 Jan 2019
17 - 21 Jan 2019
19 - 23 Jan 2019
20 - 24 Jan 2019
21 - 25 Jan 2019
22 - 26 Jan 2019
24 - 28 Jan 2019
26 - 30 Jan 2019
27 - 31 Jan 2019
28 Jan - 01 Feb 2019
29 Jan - 02 Feb 2019
31 Jan - 04 Feb 2019
02 - 06 Feb 2019
03 - 07 Feb 2019
04 - 08 Feb 2019
05 - 09 Feb 2019
07 - 11 Feb 2019
09 - 13 Feb 2019
10 - 14 Feb 2019
11 - 15 Feb 2019
12 - 16 Feb 2019
14 - 18 Feb 2019
16 - 20 Feb 2019
17 - 21 Feb 2019
18 - 22 Feb 2019
19 - 23 Feb 2019
21 - 25 Feb 2019
23 - 27 Feb 2019
24 - 28 Feb 2019
25 Feb - 01 Mar 2019
26 Feb - 02 Mar 2019
28 Feb - 04 Mar 2019
02 - 06 Mar 2019
03 - 07 Mar 2019
04 - 08 Mar 2019
05 - 09 Mar 2019
07 - 11 Mar 2019
22,900
21,900
22,900
23,900
22,900
22,900
22,900
22,900
23,900
23,900
23,900
22,900
21,900
22,900
23,900
23,900
22,900
22,900
23,900
23,900
23,900
22,900
22,900
23,900
23,900
22,900
23,900
23,900
23,900
23,900
23,900
22,900
23,900
23,900
25,900
24,900
24,900
24,900
25,900
25,900


สินค้าเกี่ยวข้อง
New

สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอเต็ม – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดโทไดจิ - ภูเขาโยชิโนะ – ช้อปปิ้งชินโชบาชิ

 
THB 39,999 ฿ 39,999
New

วัดอาซากุสะ – สวนอูเอโนะ – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – ภูเขาไฟฟูจิ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ

 
THB 26,999 ฿ 26,999
New

พระใหญ่อุชิคุ ไดบุดสึ – สวนดอกไม้อิดาชิ ชิไซต์ปาร์ค – เอซี เอ้าท์เล็ต – ภูเขาไฟฟูจิ - หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค – อิออน – วัดอาสากุซะ – แม่น้ำแมคุดระ ชินจูกุ

 
THB 25,999 ฿ 25,999
New

สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ – ศาลเจ้าเฮอัน – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ช้อปปิ้งชินโชบาชิ

 
THB 39,999 ฿ 39,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า