EAST EUROPE WoW เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 8วัน 5คืน

สะพานชาร์ลส์ – ปราสาทปราก – ปราสาทบาติสลาว่าโฮเอินชวังเกา - ปราสาทนอยชวานชไตน์ - ป้อมชาวประมง

หมวดหมู่ : ทัวร์ยุโรป

รายละเอียดสินค้า

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินโดฮา

วันที่สองของการเดินทาง

ท่าอากาศยานมิวนิค – โฮเอินชวังเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ - มิวนิค

วันที่สามของการเดินทาง

มิวนิค – ซาลซ์บูร์ก– ฮัลล์สตัทท์- Ceske Budejovice

วันที่สี่ของการเดินทาง

Ceske Budejovice - เชสกี้ ครุมลอฟ - เมืองคาร์โลวี่ วารี – ปราก สาธารณรัฐเช็ก

วันที่ห้าของการเดินทาง

สะพานชาร์ลส์ – ปราสาทปราก – กรุงบาติสลาว่า ประเทศสโลวาเกีย - ปราสาทบาติสลาว่า

วันที่หกของการเดินทาง

บราติสลาว่า – เวียนนา – ชมพระราชวังเชินบรุนน์ - McArthurGlen Outlet in Parndof – บูดาเบส

วันที่เจ็คของการเดินทาง

บูดาเบส - Castle Hill – ป้อมชาวประมง - ล่องแม่น้ำดานูบ

วันที่แปดของการเดินทาง

ท่าอากาศยานโดฮา –ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


พีเรียดการเดินทาง

กำหนดการเดินทาง
ผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน
29 Jan - 05 Feb 2019
19 - 26 Feb 2019
26 Feb - 05 Mar 2019
05 - 12 Mar 2019
12 - 19 Mar 2019
19 - 26 Mar 2019
26 Mar - 02 Apr 2019
49,900
49,900
49,900
51,900
52,900
52,900
52,900


สินค้าเกี่ยวข้อง
New

ยอดเขาทิตลิส-ลูเซิร์น–สะพานไม้ชา-อนุสาวรีย์สิงโต-เกาะเวนิส-มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม  – วิหารแพนเธออน – น้ำพุเทรวี่ –  บันไดสเปน

 
THB 55,555 ฿ 55,555
New

ปราสาทนอยชวานชไตน์-พาร์เท่นเคียร์เช่น-ยอดเขาซุกสปิตเซ่-มหาวิหารเซนต์วิตุส-ล่องแม่น้ำดานูบ

 
THB 69,555 ฿ 69,555
New

แฟรงค์เฟิร์ต-ปราสาทไฮเดลเบิร์ก-ปราสาทนอยชวานสไตน์-สะพานไม้ชาเปล-ล่องเรือบาโตมุช

 
THB 65,555 ฿ 65,555
New

มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน-THE MALL OUTLET-นครรัฐวาติกัน-สนามกีฬาโคลอสเซียม-วิหารแพนเธออน

 
THB 49,999 ฿ 49,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า