KOREA SNOW FISHING 5D3N

เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง - ไร่สตรอเบอรี่ - สวนสนุก EVERLAND - ลานสกี - พระราชวังชางด็อกกุง - โซลทาวเวอร์ TRICK EYES+ICE MUSEUM

หมวดหมู่ : ทัวร์เกาหลี

รายละเอียดสินค้า

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เกาหลีใต้ (อินชอน)

วันที่สองของการเดินทาง

เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง - ไร่สตรอเบอรี่ - สวนสนุก EVERLAND - ลานสกี

วันที่สามของการเดินทาง

ศูนย์สมุนไพรโสม – COSMETIC - น้ำมันสน – พระราชวังชางด็อกกุง - โซลทาวเวอร์ - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง

วันที่สี่ของการเดินทาง

ฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - TRICK EYES+ICE MUSEUM - ละลายเงินวอนซุปเปอร์ - มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน

วันที่ห้าของการเดินทาง

สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

 

พีเรียดการเดินทาง

กำหนดการเดินทาง
ผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน
04 – 08 มกราคม 2562
05 – 09 มกราคม 2562
07 – 11 มกราคม 2562
08 – 12 มกราคม 2562
10 – 14 มกราคม 2562
11 – 15 มกราคม 2562
12 – 16 มกราคม 2562
14 – 18 มกราคม 2562
15 – 19 มกราคม 2562
16 – 20 มกราคม 2562
17 – 21 มกราคม 2562
18 – 22 มกราคม 2562
19 – 23 มกราคม 2562
21 – 25 มกราคม 2562
22 – 26 มกราคม 2562
23 – 27 มกราคม 2562
24 – 28 มกราคม 2562
25 – 29 มกราคม 2562
26 – 30 มกราคม 2562
31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2562
01 – 05 กุมภาพันธ์ 2562
02 – 06 กุมภาพันธ์ 2562
07 – 11 กุมภาพันธ์ 2562
08 – 12 กุมภาพันธ์ 2562
09 – 13 กุมภาพันธ์ 2562
10 – 14 กุมภาพันธ์ 2562
11 – 15 กุมภาพันธ์ 2562
12 – 16 กุมภาพันธ์ 2562
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2562
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2562
15 – 19 กุมภาพันธ์ 2562
16 – 20 กุมภาพันธ์ 2562
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2562
24 – 20 กุมภาพันธ์ 2562
25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2562
26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2562
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2562
28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2562
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
18,999
18,999
17,999
16,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999

 

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

เมืองเคียงกีโด - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - หมู่บ้านวัฒนธรรมนัมซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

 
THB 23,900 ฿ 23,900
New

Taean Korea Flower Park - Oeam Folk Village - Everland - พิเศษสวมชุดฮันบกเดินชมพระราชวังคยองบกกุง - สวนสาธารณะยออึยโด

 
THB 14,900 ฿ 14,900
New

Anyang Art Park - Gwangmyeong Cave - Everland - พิเศษสวมชุดฮันบกเดินชมพระราชวังคยองบกกุง - สวนสาธารณะยออึยโด

 
THB 14,900 ฿ 14,900
New

Pocheon Art Valley - สกีรีสอร์ท - วัดวาวูจองซา - ไร่สรตอเบอร์รี่ - Everland -ตลาดฮงแด - สวมชุดฮันบกเดินชมพระราชวังคยองบก

 
THB 17,900 ฿ 17,900
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า