KOREA ROMANTIC SPRING 5D3N

ชมซากุระ ณ ถนนยออีโด - ศูนย์สมุนไพรโสม - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - พระราชวังเคียงบกกุง - ตลาดเมียงดง โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดประจำชาติฮันบก - สวนสนุก EVERLAND

หมวดหมู่ : ทัวร์เกาหลี

รายละเอียดสินค้า

วันแรกของการเดินทาง

พร้อมกันที่กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

วันที่สองของการเดินทาง

เกาหลีใต้ (อินชอน) - EUNBONGSAN MOUNTAIN FORSYTHIA FESTIVAL - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - วัดชินฮึงซา

วันที่สามของการเดินทาง

โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดประจำชาติฮันบก - สวนสนุก EVERLAND - คอสเมติค - โซลทาวเวอร์

วันที่สี่ของการเดินทาง

ชมซากุระ ณ ถนนยออีโด - ศูนย์สมุนไพรโสม - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - พระราชวังเคียงบกกุง - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง

วันที่ห้าของการเดินทาง

สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส – ถนนฮงแด+KING CROSS COFFEE SHOP HYUNDAI PREMIUM OUTLET – ละลายเงินวอน - ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - เดินทางถึงกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

 


พีเรียดการเดินทาง

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน
03 – 07 เมษายน 2562
04 – 08 เมษายน 2562
10 – 14 เมษายน 2562
23,999
23,999
25,999

 

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

Pocheon Art Valley - สกีรีสอร์ท - วัดวาวูจองซา - ไร่สรตอเบอร์รี่ - Everland -ตลาดฮงแด - สวมชุดฮันบกเดินชมพระราชวังคยองบก

 
THB 17,900 ฿ 17,900
New

Taean Korea Flower Park - Oeam Folk Village - Everland - พิเศษสวมชุดฮันบกเดินชมพระราชวังคยองบกกุง - สวนสาธารณะยออึยโด

 
THB 14,900 ฿ 14,900
New

เมืองเคียงกีโด - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - หมู่บ้านวัฒนธรรมนัมซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

 
THB 23,900 ฿ 23,900
New

Anyang Art Park - Gwangmyeong Cave - Everland - พิเศษสวมชุดฮันบกเดินชมพระราชวังคยองบกกุง - สวนสาธารณะยออึยโด

 
THB 14,900 ฿ 14,900
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า