KOREA ROMANTIC SPRING 5D3N

ชมซากุระ ณ ถนนยออีโด - ศูนย์สมุนไพรโสม - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - พระราชวังเคียงบกกุง - ตลาดเมียงดง โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดประจำชาติฮันบก - สวนสนุก EVERLAND

หมวดหมู่ : ทัวร์เกาหลี

รายละเอียดสินค้า

วันแรกของการเดินทาง

พร้อมกันที่กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

วันที่สองของการเดินทาง

เกาหลีใต้ (อินชอน) - EUNBONGSAN MOUNTAIN FORSYTHIA FESTIVAL - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - วัดชินฮึงซา

วันที่สามของการเดินทาง

โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดประจำชาติฮันบก - สวนสนุก EVERLAND - คอสเมติค - โซลทาวเวอร์

วันที่สี่ของการเดินทาง

ชมซากุระ ณ ถนนยออีโด - ศูนย์สมุนไพรโสม - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - พระราชวังเคียงบกกุง - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง

วันที่ห้าของการเดินทาง

สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส – ถนนฮงแด+KING CROSS COFFEE SHOP HYUNDAI PREMIUM OUTLET – ละลายเงินวอน - ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - เดินทางถึงกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

 


พีเรียดการเดินทาง

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน
03 – 07 เมษายน 2562
04 – 08 เมษายน 2562
10 – 14 เมษายน 2562
23,999
23,999
25,999

 

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

คลองอาร่า สะพานกระจกใสกิมโป เมืองยงอิน วัดวาวูจองซา สวนสนุกเอเวอร์เลนด์ แลนด์ เมืองโซล ตลาดดงแดมุน

 
THB 12,999 ฿ 12,999
New

พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ย่านทงแดมุน ข้าวยำเกาหลี ย่านอินซาดง ตึกซัมจี-กิล พระราชวังชางด็อกกุง ดิวตี้ ฟรี

 
THB 12,999 ฿ 12,999
New

สะพานกระจกใสกิมโป ป้อมฮวาซอง พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ย่านช้อปปิ้งอีแด ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล พระราชวังชางด็อกกุง วัดโชเกชา

 
THB 12,999 ฿ 12,999
New

พาจูพรีเมียมเอ้าเลท สะพานมาจังโฮซู เกาะนามิ เมืองโซล พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล ภูเขานำซาน

 
THB 26,999 ฿ 26,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า