KOREA TULIP LOVER 5D3N

เทศกาลดอกทิวลิป TAEAN TULIP FESTIVAL - พระราชวังเคียงบกกุง - ตลาดเมียงดง - วัดโชเกซา - ฮุนไดเอ้าท์เลท -โซลทาวเวอร์

หมวดหมู่ : ทัวร์เกาหลี

รายละเอียดสินค้า

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

วันที่สองของการเดินทาง

เกาหลีใต้ (อินชอน) - โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดฮันบก - สวนสนุก EVERLAND

วันที่สามของการเดินทาง

เทศกาลดอกทิวลิป TAEAN TULIP FESTIVAL - คอสเมติค - โซลทาวเวอร์

วันที่สี่ของการเดินทาง

ศูนย์สมุนไพรโสม – ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – IKSEON-DONG HANOK VILLAGE - พระราชวังเคียงบกกุง - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง


วันที่ห้าของการเดินทาง

สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - วัดโชเกซา - ฮุนไดเอ้าท์เลท - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)


พีเรียดการเดินทาง

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน
17 – 21 เมษายน 2562
18 – 22 เมษายน 2562
19 – 23 เมษายน 2562
24 – 28 เมษายน 2562
25 – 29 เมษายน 2562
26 – 30 เมษายน 2562
02 – 06 พฤษภาคม 2562
03 – 07 พฤษภาคม 2562
21,999
20,999
21,999
21,999
20,999
21,999
20,999
21,999


สินค้าเกี่ยวข้อง
New

คลองอาร่า สะพานกระจกใสกิมโป เมืองยงอิน วัดวาวูจองซา สวนสนุกเอเวอร์เลนด์ แลนด์ เมืองโซล ตลาดดงแดมุน

 
THB 12,999 ฿ 12,999
New

พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ย่านทงแดมุน ข้าวยำเกาหลี ย่านอินซาดง ตึกซัมจี-กิล พระราชวังชางด็อกกุง ดิวตี้ ฟรี

 
THB 12,999 ฿ 12,999
New

สะพานกระจกใสกิมโป ป้อมฮวาซอง พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ย่านช้อปปิ้งอีแด ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล พระราชวังชางด็อกกุง วัดโชเกชา

 
THB 12,999 ฿ 12,999
New

พาจูพรีเมียมเอ้าเลท สะพานมาจังโฮซู เกาะนามิ เมืองโซล พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล ภูเขานำซาน

 
THB 26,999 ฿ 26,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า