KOREA CHERRY SWEET 5D4N

พระราชวังเคียงบกกุง - คอสเมติก - -ชมดอกซากุระ ณ ถนนยออีโด - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - โซลทาวเวอร์ - ตลาดเมียงดง สวนสนุก EVERLAND

หมวดหมู่ : ทัวร์เกาหลี

รายละเอียดสินค้า

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เกาหลีใต้ (อินชอน)

วันที่สองของการเดินทาง

พระราชวังเคียงบกกุง - คอสเมติก - สวนสนุก EVERLAND

วันที่สามของการเดินทาง

ชมดอกซากุระ ณ ถนนยออีโด - ศูนย์สมุนไพรโสม - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - โซลทาวเวอร์ - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง

วันที่สี่ของการเดินทาง

อิสระท่องเที่ยว และ ช็อปปิ้งเต็มวัน

วันที่ห้าของการเดินทาง

สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - WONMISAN MOUNTAIN AZALEA FESTIVAL – ละลายเงินวอน - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน

วันที่หกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)


พีเรียดการเดินทาง

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน
01 – 05 เมษายน 2562
02 – 06 เมษายน 2562
03 – 07 เมษายน 2562
07 – 11 เมษายน 2562
08 – 12 เมษายน 2562
09 – 13 เมษายน 2562
15 – 19 เมษายน 2562
16 – 20 เมษายน 2562
21 – 25 เมษายน 2562
22 – 26 เมษายน 2562
23 – 27 เมษายน 2562
19,999
20,999
20,999
25,999
25,999
25,999
20,999
20,999
20,999
20,999
20,999


สินค้าเกี่ยวข้อง
New

คลองอาร่า สะพานกระจกใสกิมโป เมืองยงอิน วัดวาวูจองซา สวนสนุกเอเวอร์เลนด์ แลนด์ เมืองโซล ตลาดดงแดมุน

 
THB 12,999 ฿ 12,999
New

พาจูพรีเมียมเอ้าเลท สะพานมาจังโฮซู เกาะนามิ เมืองโซล พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล ภูเขานำซาน

 
THB 26,999 ฿ 26,999
New

สะพานกระจกใสกิมโป ป้อมฮวาซอง พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ย่านช้อปปิ้งอีแด ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล พระราชวังชางด็อกกุง วัดโชเกชา

 
THB 12,999 ฿ 12,999
New

พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ย่านทงแดมุน ข้าวยำเกาหลี ย่านอินซาดง ตึกซัมจี-กิล พระราชวังชางด็อกกุง ดิวตี้ ฟรี

 
THB 12,999 ฿ 12,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า