KOREA CHERRY SWEET 5D4N

พระราชวังเคียงบกกุง - คอสเมติก - -ชมดอกซากุระ ณ ถนนยออีโด - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - โซลทาวเวอร์ - ตลาดเมียงดง สวนสนุก EVERLAND

หมวดหมู่ : ทัวร์เกาหลี

รายละเอียดสินค้า

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เกาหลีใต้ (อินชอน)

วันที่สองของการเดินทาง

พระราชวังเคียงบกกุง - คอสเมติก - สวนสนุก EVERLAND

วันที่สามของการเดินทาง

ชมดอกซากุระ ณ ถนนยออีโด - ศูนย์สมุนไพรโสม - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - โซลทาวเวอร์ - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง

วันที่สี่ของการเดินทาง

อิสระท่องเที่ยว และ ช็อปปิ้งเต็มวัน

วันที่ห้าของการเดินทาง

สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - WONMISAN MOUNTAIN AZALEA FESTIVAL – ละลายเงินวอน - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน

วันที่หกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)


พีเรียดการเดินทาง

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน
01 – 05 เมษายน 2562
02 – 06 เมษายน 2562
03 – 07 เมษายน 2562
07 – 11 เมษายน 2562
08 – 12 เมษายน 2562
09 – 13 เมษายน 2562
15 – 19 เมษายน 2562
16 – 20 เมษายน 2562
21 – 25 เมษายน 2562
22 – 26 เมษายน 2562
23 – 27 เมษายน 2562
19,999
20,999
20,999
25,999
25,999
25,999
20,999
20,999
20,999
20,999
20,999


สินค้าเกี่ยวข้อง
New

Anyang Art Park - Gwangmyeong Cave - Everland - พิเศษสวมชุดฮันบกเดินชมพระราชวังคยองบกกุง - สวนสาธารณะยออึยโด

 
THB 14,900 ฿ 14,900
New

Pocheon Art Valley - สกีรีสอร์ท - วัดวาวูจองซา - ไร่สรตอเบอร์รี่ - Everland -ตลาดฮงแด - สวมชุดฮันบกเดินชมพระราชวังคยองบก

 
THB 17,900 ฿ 17,900
New

Taean Korea Flower Park - Oeam Folk Village - Everland - พิเศษสวมชุดฮันบกเดินชมพระราชวังคยองบกกุง - สวนสาธารณะยออึยโด

 
THB 14,900 ฿ 14,900
New

เมืองเคียงกีโด - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - หมู่บ้านวัฒนธรรมนัมซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

 
THB 23,900 ฿ 23,900
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า