KOREA BEAUTY ART 5D3N

พระราชวังเคียงบกกุง + ใส่ชุดฮันบก - ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง ANYANG ART PARK - โรงเรียนสอนทำกิมจิ - สวนสนุก EVERLAND

หมวดหมู่ : ทัวร์เกาหลี

รายละเอียดสินค้า

วันแรกของการเดินทาง

พร้อมกันที่ กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

วันที่สองของการเดินทาง

เกาหลีใต้ (อินชอน) - ANYANG ART PARK - โรงเรียนสอนทำกิมจิ - สวนสนุก EVERLAND

วันที่สามของการเดินทาง

ศูนย์สมุนไพรโสม - คอสเมติค - ฮอกเกนามู - พระราชวังเคียงบกกุง + ใส่ชุดฮันบก - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง

วันที่สี่ของการเดินทาง

อิสระท่องเที่ยวและช็อปปิ้งเต็มวัน

วันที่ห้าของการเดินทาง

น้ำมันสน - พลอยอเมทิส - BUCHEON AIINS WORLD - ฮุนได พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน



พีเรียดการเดินทาง

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน
01 – 05 มีนาคม 2562
06 – 10 มีนาคม 2562
07 – 11 มีนาคม 2562
08 – 12 มีนาคม 2562
13 – 17 มีนาคม 2562
14 – 18 มีนาคม 2562
15 – 19 มีนาคม 2562
20 – 24 มีนาคม 2562
21 – 25 มีนาคม 2562
22 – 26 มีนาคม 2562
27 – 31 มีนาคม 2562
28 มี.ค. – 01 เม.ย. 2562
29 มี.ค. – 02 เม.ย. 2562
22 – 26 พฤษภาคม 2562
23 – 27 พฤษภาคม 2562
24 – 28 พฤษภาคม 2562
29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2562
30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2562
31 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2562
05 – 09 มิถุนายน 2562
07 – 11 มิถุนายน 2562
12 – 16 มิถุนายน 2562
14 – 18 มิถุนายน 2562
20,999
20,999
20,999
20,999
20,999
20,999
20,999
20,999
20,999
20,999
20,999
20,999
20,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999


สินค้าเกี่ยวข้อง
New

Taean Korea Flower Park - Oeam Folk Village - Everland - พิเศษสวมชุดฮันบกเดินชมพระราชวังคยองบกกุง - สวนสาธารณะยออึยโด

 
THB 14,900 ฿ 14,900
New

Anyang Art Park - Gwangmyeong Cave - Everland - พิเศษสวมชุดฮันบกเดินชมพระราชวังคยองบกกุง - สวนสาธารณะยออึยโด

 
THB 14,900 ฿ 14,900
New

เมืองเคียงกีโด - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - หมู่บ้านวัฒนธรรมนัมซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

 
THB 23,900 ฿ 23,900
New

Pocheon Art Valley - สกีรีสอร์ท - วัดวาวูจองซา - ไร่สรตอเบอร์รี่ - Everland -ตลาดฮงแด - สวมชุดฮันบกเดินชมพระราชวังคยองบก

 
THB 17,900 ฿ 17,900
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า