Spring Korea & Brunei

มัสยิดทองคำ - พระราชวังหลังคาทองคำ - เกาะนามิ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โซลทาวเวอร์

หมวดหมู่ : ทัวร์เกาหลี

รายละเอียดสินค้า

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานบันดาร์เสรีเบกาวัน

วันที่สองของการเดินทาง

มัสยิดทองคำ – พระราชวังหลังคาทองคำ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

วันที่สามของการเดินทาง

วัดเจิงดองซา – อินชอน ไชน่าทาวน์ – หมู่บ้านเทพนิยาย – เกาะนามิ

วันที่สี่ของการเดินทาง

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – COSMETIC – สมุนไพรโสมเกาหลี – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + คิมบับ+ ชุดฮันบก – ชมซากุระถนนยออิโด - โซลทาวเวอร์ – ตลาดทงแดมุน

วันที่ห้าของการเดินทาง

ศูนย์สมุนไพร RED PINE – ศูนย์สมุนไพรฮ๊ฮกเกนามู – พระราชวังเคียงบ๊อค - หมู่บ้านโบราณบุคชอนฮันอก – พลอยอเมทิส – ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง

วันที่หกของการเดินทาง

ซุปเปอร์มาร์เก็ต – ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - ท่าอากาศยานบันดาร์เสรีเบกาวัน - กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)


พีเรียดการเดินทาง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่(2-3 ท่าน/ห้อง)
9-14 มีนาคม 2562
6-11 เมษายน 2562
13-18 เมษายน 2562
20-25 เมษายน 2562
17,900
19,900
23,900
18,900


สินค้าเกี่ยวข้อง
New

Anyang Art Park - Gwangmyeong Cave - Everland - พิเศษสวมชุดฮันบกเดินชมพระราชวังคยองบกกุง - สวนสาธารณะยออึยโด

 
THB 14,900 ฿ 14,900
New

Pocheon Art Valley - สกีรีสอร์ท - วัดวาวูจองซา - ไร่สรตอเบอร์รี่ - Everland -ตลาดฮงแด - สวมชุดฮันบกเดินชมพระราชวังคยองบก

 
THB 17,900 ฿ 17,900
New

Taean Korea Flower Park - Oeam Folk Village - Everland - พิเศษสวมชุดฮันบกเดินชมพระราชวังคยองบกกุง - สวนสาธารณะยออึยโด

 
THB 14,900 ฿ 14,900
New

เมืองเคียงกีโด - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - หมู่บ้านวัฒนธรรมนัมซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

 
THB 23,900 ฿ 23,900
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า