Spring Korea & Brunei

มัสยิดทองคำ - พระราชวังหลังคาทองคำ - เกาะนามิ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โซลทาวเวอร์

หมวดหมู่ : ทัวร์เกาหลี

รายละเอียดสินค้า

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานบันดาร์เสรีเบกาวัน

วันที่สองของการเดินทาง

มัสยิดทองคำ – พระราชวังหลังคาทองคำ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

วันที่สามของการเดินทาง

วัดเจิงดองซา – อินชอน ไชน่าทาวน์ – หมู่บ้านเทพนิยาย – เกาะนามิ

วันที่สี่ของการเดินทาง

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – COSMETIC – สมุนไพรโสมเกาหลี – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + คิมบับ+ ชุดฮันบก – ชมซากุระถนนยออิโด - โซลทาวเวอร์ – ตลาดทงแดมุน

วันที่ห้าของการเดินทาง

ศูนย์สมุนไพร RED PINE – ศูนย์สมุนไพรฮ๊ฮกเกนามู – พระราชวังเคียงบ๊อค - หมู่บ้านโบราณบุคชอนฮันอก – พลอยอเมทิส – ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง

วันที่หกของการเดินทาง

ซุปเปอร์มาร์เก็ต – ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - ท่าอากาศยานบันดาร์เสรีเบกาวัน - กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)


พีเรียดการเดินทาง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่(2-3 ท่าน/ห้อง)
9-14 มีนาคม 2562
6-11 เมษายน 2562
13-18 เมษายน 2562
20-25 เมษายน 2562
17,900
19,900
23,900
18,900


สินค้าเกี่ยวข้อง
New

พาจูพรีเมียมเอ้าเลท สะพานมาจังโฮซู เกาะนามิ เมืองโซล พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล ภูเขานำซาน

 
THB 26,999 ฿ 26,999
New

คลองอาร่า สะพานกระจกใสกิมโป เมืองยงอิน วัดวาวูจองซา สวนสนุกเอเวอร์เลนด์ แลนด์ เมืองโซล ตลาดดงแดมุน

 
THB 12,999 ฿ 12,999
New

พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ย่านทงแดมุน ข้าวยำเกาหลี ย่านอินซาดง ตึกซัมจี-กิล พระราชวังชางด็อกกุง ดิวตี้ ฟรี

 
THB 12,999 ฿ 12,999
New

สะพานกระจกใสกิมโป ป้อมฮวาซอง พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ย่านช้อปปิ้งอีแด ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล พระราชวังชางด็อกกุง วัดโชเกชา

 
THB 12,999 ฿ 12,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า