Journey Daegu Busan เกาหลี 5 วัน 3 คืน

นั่งรถชมเมืองแดกู - SKI Resort- Skywalk- หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - สะพานแขวนควังอัน

หมวดหมู่ : ทัวร์เกาหลี

รายละเอียดสินค้า

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

วันที่สองของการเดินทาง

สนามบินนานาชาติแดกูหรือพูซาน ประเทศเกาหลีใต้ – นั่งรถชมเมืองแดกู

วันที่สามของการเดินทาง

เมืองพูซาน - SKI Resort- Skywalk- หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน

วันที่สี่ของการเดินทาง

ศูนย์โสมเกาหลี - แฮดงยงกุงซา - สะพานแขวนควังอัน - ดิวตี้ฟรี

วันที่ห้าของการเดินทาง

อุทยานแทจงแด - Oryukdo Sunrise Park– หอคอยพูซาน - สนามบินนานาชาติแดกูหรือพูซาน – กรุงเทพฯ


พีเรียดการเดินทาง

กำหนดการเดินทางราคา/ท่าน(บาท)
19-23 มกราคม 19
23-27 มกราคม 19
26-30 มกราคม 19
30 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 19
2-6 กุมภาพันธ์ 19
6-10 กุมภาพันธ์ 19
9-13 กุมภาพันธ์ 19
13-17 กุมภาพันธ์ 19
16-20 กุมภาพันธ์ 19
20-24 กุมภาพันธ์ 19
23-27 กุมภาพันธ์19
27 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 19
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
20,900
18,900
18,900
19,900
18,900
18,900
18,900


สินค้าเกี่ยวข้อง
New

เมืองเคียงกีโด - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - หมู่บ้านวัฒนธรรมนัมซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

 
THB 23,900 ฿ 23,900
New

Taean Korea Flower Park - Oeam Folk Village - Everland - พิเศษสวมชุดฮันบกเดินชมพระราชวังคยองบกกุง - สวนสาธารณะยออึยโด

 
THB 14,900 ฿ 14,900
New

Pocheon Art Valley - สกีรีสอร์ท - วัดวาวูจองซา - ไร่สรตอเบอร์รี่ - Everland -ตลาดฮงแด - สวมชุดฮันบกเดินชมพระราชวังคยองบก

 
THB 17,900 ฿ 17,900
New

Anyang Art Park - Gwangmyeong Cave - Everland - พิเศษสวมชุดฮันบกเดินชมพระราชวังคยองบกกุง - สวนสาธารณะยออึยโด

 
THB 14,900 ฿ 14,900
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า