LOVE Love SKI เกาหลี 5 วัน 3 คืน

เมืองเคียงกีโด - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - พระราชวังชังดก - หมู่บ้านวัฒนธรรมนัมซาน - ดิวตี้ฟรี - เมียงดง

หมวดหมู่ : ทัวร์เกาหลี

รายละเอียดสินค้า

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

วันที่สองของการเดินทาง

สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ - เมืองเคียงกีโด - สกีรีสอร์ท - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

วันที่สามของการเดินทาง

เทศกาลเล่นสกีสโนว์ - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์ผลิตภัณฑ์ความงาม เครื่องสำอางเวชสำอาง - คลองชองเกชอน

วันที่สี่ของการเดินทาง

ศูนย์โสมเกาหลี - พระราชวังชังดก - หมู่บ้านวัฒนธรรมนัมซาน - ดิวตี้ฟรี - เมียงดง

วันที่ห้าของการเดินทาง

ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู - ICE Museum – ย่านมหาลัยฮงแด - สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ


พีเรียดการเดินทาง 

กำหนดการเดินทางราคา/ท่าน(บาท)
02-06 กุมภาพันธ์ 19
05-09 กุมภาพันธ์ 19
09-13 กุมภาพันธ์ 19
12-16 กุมภาพันธ์ 19
16-20 กุมภาพันธ์ 19
19-23 กุมภาพันธ์ 19
23-27 กุมภาพันธ์ 19
26 กุมภาพันธ์ 19 - 02 มีนาคม 19
02-06 มีนาคม 19
05-09 มีนาคม 19
19,900
19,900
18,900
18,900
19,900
18,900
18,900
18,900
17,900
17,900


สินค้าเกี่ยวข้อง
New

Anyang Art Park - Gwangmyeong Cave - Everland - พิเศษสวมชุดฮันบกเดินชมพระราชวังคยองบกกุง - สวนสาธารณะยออึยโด

 
THB 14,900 ฿ 14,900
New

Taean Korea Flower Park - Oeam Folk Village - Everland - พิเศษสวมชุดฮันบกเดินชมพระราชวังคยองบกกุง - สวนสาธารณะยออึยโด

 
THB 14,900 ฿ 14,900
New

Pocheon Art Valley - สกีรีสอร์ท - วัดวาวูจองซา - ไร่สรตอเบอร์รี่ - Everland -ตลาดฮงแด - สวมชุดฮันบกเดินชมพระราชวังคยองบก

 
THB 17,900 ฿ 17,900
New

เมืองเคียงกีโด - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - หมู่บ้านวัฒนธรรมนัมซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

 
THB 23,900 ฿ 23,900
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า