BLOOM BLOOM

Taean Korea Flower Park - Oeam Folk Village - Everland - พิเศษสวมชุดฮันบกเดินชมพระราชวังคยองบกกุง - สวนสาธารณะยออึยโด

หมวดหมู่ : ทัวร์เกาหลี

รายละเอียดสินค้า

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

วันที่สองของการเดินทาง

สนามบินอินชอน - Korea Flower Park - Oeam Folk Village

วันที่สามของการเดินทาง

อิสระสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมบัตร) - N Seoul Tower - ตลาดฮงแด

วันที่สี่ของการเดินทาง

Cosmetic Shop - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง – สวมชุดฮันบกเดินชมพระราชคยองบกกุง - DUTY FREE - ช้อปปิ้งเมียงดง

วันที่ห้าของการเดินทาง

ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส – ชมดอกดอกพ็อดกตบานเกาะยออิโด – SUPERMARKET - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

 

พีเรียดการเดินทาง

กำหนดการเดินทางราคาทัวร์  (บาท/ท่าน)
21-25 มีนาคม 2562
27-31 มีนาคม 2562
7-11 เมษายน 2562
12-16 เมษายน 2562 ช่วงสงกรานต์
13-17 เมษายน 2562 ช่วงสงกรานต์
17-21 เมษายน 2562
21-25 เมษายน 2562
25-29 เมษายน 2562
27 เมษายน -1 พฤษภาคม 2562
29 เมษายน -3 พฤษภาคม 2562
15,900
14,900
16,900
25,900
18,900
16,900
16,900
17,900
16,900
16,900

 

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

เมืองเคียงกีโด - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - หมู่บ้านวัฒนธรรมนัมซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

 
THB 23,900 ฿ 23,900
New

เมืองเคียงกีโด - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - หมู่บ้านวัฒนธรรมนัมซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

 
THB 21,900 ฿ 21,900
New

Pocheon Art Valley - สกีรีสอร์ท - วัดวาวูจองซา - ไร่สรตอเบอร์รี่ - Everland -ตลาดฮงแด - สวมชุดฮันบกเดินชมพระราชวังคยองบก

 
THB 17,900 ฿ 17,900
New

Anyang Art Park - Gwangmyeong Cave - Everland - พิเศษสวมชุดฮันบกเดินชมพระราชวังคยองบกกุง - สวนสาธารณะยออึยโด

 
THB 14,900 ฿ 14,900
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า