SNOW KOREA 5D3N

Pocheon Art Valley - สกีรีสอร์ท - วัดวาวูจองซา - ไร่สรตอเบอร์รี่ - Everland -ตลาดฮงแด - สวมชุดฮันบกเดินชมพระราชวังคยองบก

หมวดหมู่ : ทัวร์เกาหลี

รายละเอียดสินค้า

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

วันที่สองของการเดินทาง

สนามบินอินชอน - Pocheon Art Valley - สนุกสนานกับการเล่นสกี

วันที่สามของการเดินทาง

วัดวาวูจองซา - ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมบัตร) - ตลาดฮงแด - N Seoul

วันที่สี่ของการเดินทาง

Cosmetic Shop - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง – สวมชุดฮันบกเดินชมพระราชคยองบกกุง - DUTY FREE - ช้อปปิ้งเมียงดง

วันที่ห้าของการเดินทาง

ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส – GIMPO OUTLET – SUPERMARKET - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)


พีเรียดการเดินทาง

กำหนดการเดินทางราคาทัวร์  (บาท/ท่าน)
2-6 กุมภาพันธ์ 2562
4-8 กุมภาพันธ์ 2562
6-10 กุมภาพันธ์ 2562
8-12 กุมภาพันธ์ 2562
10-14 กุมภาพันธ์ 2562
12-16 กุมภาพันธ์ 2562
14-18 กุมภาพันธ์ 2562
16-20 กุมภาพันธ์ 2562
18-22 กุมภาพันธ์ 2562
20-24 กุมภาพันธ์ 2562
22-26 กุมภาพันธ์ 2562
24-28 กุมภาพันธ์ 2562
26กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2562
28กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2562
18,900
17,900
17,900
18,900
17,900
17,900
18,900
18,900
17,900
17,900
18,900
17,900
17,900
18,900


สินค้าเกี่ยวข้อง
New

เมืองเคียงกีโด - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - หมู่บ้านวัฒนธรรมนัมซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

 
THB 23,900 ฿ 23,900
New

เมืองเคียงกีโด - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - หมู่บ้านวัฒนธรรมนัมซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

 
THB 21,900 ฿ 21,900
New

Anyang Art Park - Gwangmyeong Cave - Everland - พิเศษสวมชุดฮันบกเดินชมพระราชวังคยองบกกุง - สวนสาธารณะยออึยโด

 
THB 14,900 ฿ 14,900
New

Taean Korea Flower Park - Oeam Folk Village - Everland - พิเศษสวมชุดฮันบกเดินชมพระราชวังคยองบกกุง - สวนสาธารณะยออึยโด

 
THB 14,900 ฿ 14,900
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า