SWITZERLAND VIETNAM 3D

ดื่มด่ำกับอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองซาปา - คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม - ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก - จุใจกับการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย - พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN

รายละเอียดสินค้า

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – ฮานอย – ซาปา – หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village

วันที่สองของการเดินทาง

เมืองซาปา – ภูเขาห่ามโหร่ง – ตลาดก๊อกเหลียว COCLEU – ฮานอย - สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า –ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ 

วันที่สามของการเดินทาง

ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม - วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก – กรุงเทพฯ  


พีเรียดการเดินทาง

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)
05-07 ม.ค. 62
12-14 ม.ค. 62
19-21 ม.ค. 62
26-28 ม.ค. 62
01-03 มี.ค. 62
22-24 มี.ค. 62
29-31 มี.ค. 62
02-04 มี.ค. 62
09-11 มี.ค. 62
16-18 มี.ค. 62
23-25 มี.ค. 62
30 มี.ค.-01 เม.ย. 62
06-08 เม.ย. 62
04-06 พ.ค. 62
11-13 พ.ค. 62
17-19 พ.ค. 62
18-20 พ.ค. 62
25-27 พ.ค. 62
9,500
9,500
9,500
9,500
10,500
10,500
10,500
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
11,500
9,999
9,999
10,900
9,999
9,999


สินค้าเกี่ยวข้อง
New

วัดตั๊กลัม สวนดอกไฮเดรนเยีย สวนดอกไม้เมืองหนาว บ้านเพี้ยน สถานีรถไฟเก่า วัดหลิงเฝือก ฟาร์มเลี้ยงชะมด ลำธารนางฟ้า ทะเลทรายแดง ทะเลทรายขาว โบสถ์นอร์ทเทอดาม ไปรษณีย์กลาง ตลาดเบ๋นถั่น

 
THB 10,999 ฿ 10,999
New

น้ำตก DATANLA นั่งรถราง ROLLER COASTER วัดตั๊กลัมสวน ดอกไฮเดรนเยีย สวนดอกไม้เมืองหนาว พระราชวังฤดูร้อน สถานีรถไฟเก่า โบสถ์รูปไก่ ฟาร์มเลี้ยงชะมด

 
THB 7,999 ฿ 7,999
New

สะพานมังกร หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน บ้านเลขที่ 101 บานาฮิลล์ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค ยักษ์ตกตึก BACK TO JURASSIC กระเช้าไฟฟ้าบาน่าฮิลส์ เมืองเว้ ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม เมืองดานัง ตลาดฮาน

 
THB 12,999 ฿ 12,999
New

เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ท นั่งรถรางเมืองซาปา ยอดเขาฟานซิปัน ถนน 36 สาย จัตุรัสบาดิงห์ ล่องเรือนิงห์บิงห์ หรือ ฮาลองบก อ่าวฮาลอง เบย์ ถ้ำสวรรค์ เกาะไก่ชน

 
THB 13,999 ฿ 13,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า