Sydney-Blue Mountain 5D3N

ชมเมืองซิดนีย์ - ล่องเรือชมอ่าวอันงดงาม - เที่ยววนอุทยานบลูเม้าท์เท่น - นั่งรถรางไฟฟ้าและกระเช้าไฟฟ้า - พร้อมชมสวนสัตว์พื้นเมือง

รายละเอียดสินค้า

กำหนดการเดินทาง

วันแรก
กรุงเทพฯ-สิงคโปร์

วันที่สอง
ซิดนีย์-เที่ยวชมเมือง-ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์

วันที่สาม       
ซิดนีย์-สวนสัตว์พื้นเมือง-วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น-รถราง Scenic Railway-Scenic Cableway

วันที่สี่     
ซิดนีย์- อิสระเต็มเที่ยวเต็มวันหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

วันที่ห้า   
ซิดนีย์-สิงคโปร์-กรุงเทพฯ


พีเรียดการเดินทาง

อัตราค่าเดินทางผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
01-05 ก.พ.62
06-10 มี.ค.62
21-25 มี.ค.62
27-31 มี.ค.62
05-09 เม.ย.62
12-16 เม.ย.62
01-05 พ.ค.62
40,900
40,900
40,900
40,900
40,900
40,900
40,900

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

ชมเมืองบริสเบนและตื่นตาตื่นใจกับโลกแห่งภาพยนตร์มูฟวี่เวิลด์ที่โกลด์โคสต์ - สนุกสนานกับกิจกรรมจับปูยักษ์ ชมสวนสัตว์พื้นเมือง - ตื่นตาตื่นใจกับถ้ำหนอนเรืองแสง พร้อมช้อปปิ้งควีนสตรีทมอลล์

 
THB 39,500 ฿ 39,500
New

เพิร์ธ-ชมเมือง-ฟรีแมนเทิล-ชมแม่น้ำสวอน-สวนสัตว์เคเวอร์แชม- ทัมบูลกัมฟาร์ม-ชมการตัดขนแกะ-ชิมไวน์-โรงงานช็อคโกแล็ต-โรงงานนูการ์-ช้อปปิ้งจุใจที่วอเตอร์ทาวน์เอ๊าท์เลท- ล่องเรือชมแมวน้ำและเยี่ยมชมนกเพนกวิ้น ณ Penguin Island

 
THB 38,900 ฿ 38,900
New

ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ที่ถือว่ามีทัศนียภาพงดงามที่สุด - เที่ยวชมวนอุทยานบลูเม้าท์เท่น - นั่งรถรางไฟฟ้าและกระเช้าไฟฟ้าพร้อมชมสวนสัตว์พื้นเมือง ล่องเรือชมปลาโลมา - ตื่นเต้นกับการนั่งรถขับเคลื่อนสี่ล้อตะลุยเนินทราย พร้อมชิมไวน์รสเลิศ

 
THB 44,900 ฿ 44,900
New

ชมเมืองซิดนีย์ และล่องเรือชมอ่าวที่งดงามที่สุด - นั่งกระเช้าพร้อมชมทัศนียภาพของเทือกเขาบลูเม้าท์เท่น - ชมสวนสัตว์พื้นเมือง ขึ้นตึก Eureka Sky Desk 88 - ชมขบวนพาเหรดนกเพนกวินบนเกาะฟิลลิป พร้อมลิ้มรสกุ้งมังกร

 
THB 53,900 ฿ 53,900
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า