Brisbane-Gold Coast 6D3N

ชมเมืองบริสเบนและตื่นตาตื่นใจกับโลกแห่งภาพยนตร์มูฟวี่เวิลด์ที่โกลด์โคสต์ - สนุกสนานกับกิจกรรมจับปูยักษ์ ชมสวนสัตว์พื้นเมือง - ตื่นตาตื่นใจกับถ้ำหนอนเรืองแสง พร้อมช้อปปิ้งควีนสตรีทมอลล์

รายละเอียดสินค้า

กำหนดการเดินทาง

วันแรก
กรุงเทพฯ-สิงคโปร์

วันที่สอง
สิงคโปร์-บริสเบน-สวนสัตว์พื้นเมือง Lone Pine Koala Sanctuary-ชมเมืองบริสเบน

วันที่สาม       
บริสเบน-โกลด์โคสต์

วันที่สี่     
โกลด์โคสต์-อิสระเต็มเที่ยวเต็มวันหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

วันที่ห้า   
โกลด์โคสต์-Catch a Crab ทัวร์จับปูยักษ์ –ถ้ำหนอนเรืองแสง-บริสเบน

วันที่หก
สิงคโปร์-กรุงเทพฯ


พีเรียดการเดินทาง

อัตราค่าเดินทางผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
09-14 มี.ค.
11-16 เม.ย.
01-06 พ.ค.2562
39,500
39,900
39,500

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

ชมเมืองซิดนีย์ - ล่องเรือชมอ่าวอันงดงาม - เที่ยววนอุทยานบลูเม้าท์เท่น - นั่งรถรางไฟฟ้าและกระเช้าไฟฟ้า - พร้อมชมสวนสัตว์พื้นเมือง

 
THB 40,900 ฿ 40,900
New

ชมเมืองซิดนีย์ และล่องเรือชมอ่าวที่งดงามที่สุด - นั่งกระเช้าพร้อมชมทัศนียภาพของเทือกเขาบลูเม้าท์เท่น - ชมสวนสัตว์พื้นเมือง ขึ้นตึก Eureka Sky Desk 88 - ชมขบวนพาเหรดนกเพนกวินบนเกาะฟิลลิป พร้อมลิ้มรสกุ้งมังกร

 
THB 53,900 ฿ 53,900
New

เพิร์ธ-ชมเมือง-ฟรีแมนเทิล-ชมแม่น้ำสวอน-สวนสัตว์เคเวอร์แชม- ทัมบูลกัมฟาร์ม-ชมการตัดขนแกะ-ชิมไวน์-โรงงานช็อคโกแล็ต-โรงงานนูการ์-ช้อปปิ้งจุใจที่วอเตอร์ทาวน์เอ๊าท์เลท- ล่องเรือชมแมวน้ำและเยี่ยมชมนกเพนกวิ้น ณ Penguin Island

 
THB 38,900 ฿ 38,900
New

ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ที่ถือว่ามีทัศนียภาพงดงามที่สุด - เที่ยวชมวนอุทยานบลูเม้าท์เท่น - นั่งรถรางไฟฟ้าและกระเช้าไฟฟ้าพร้อมชมสวนสัตว์พื้นเมือง ล่องเรือชมปลาโลมา - ตื่นเต้นกับการนั่งรถขับเคลื่อนสี่ล้อตะลุยเนินทราย พร้อมชิมไวน์รสเลิศ

 
THB 44,900 ฿ 44,900
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า