Brisbane-Gold Coast 6D3N

ชมเมืองซิดนีย์ และล่องเรือชมอ่าวที่งดงามที่สุด - นั่งกระเช้าพร้อมชมทัศนียภาพของเทือกเขาบลูเม้าท์เท่น - ชมสวนสัตว์พื้นเมือง ขึ้นตึก Eureka Sky Desk 88 - ชมขบวนพาเหรดนกเพนกวินบนเกาะฟิลลิป พร้อมลิ้มรสกุ้งมังกร

รายละเอียดสินค้า

กำหนดการเดินทาง

วันแรก
กรุงเทพฯ-สิงคโปร์

วันที่สอง
สิงคโปร์- ซิดนีย์-เที่ยวชมเมือง-ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์

วันที่สาม       
ซิดนีย์- สวนสัตว์พื้นเมือง- อุทยานบลูเม้าท์เท่นส์- Scenic Railway &   Cableway-ซิดนีย์

วันที่สี่     
ซิดนีย์- เมลเบิร์น- โรงงานช็อคโกแล็ต-เกาะฟิลลิป-ชมขบวนพาเหรดนกเพนกวิน-เมลเบิร์น

วันที่ห้า   
เมลเบิร์น-วิหารเซ้นต์แพททริค-สวนฟิตซรอย-กระท่อมกัปตันคุ๊ก-อนุสรณ์สถานสงครามโลก  ตึก Eureka Sky Deck 88-ช้อปปิ้งฮาเบอร์ทาวน์-สนามบิน

วันที่หก
เมลเบิร์น-สิงคโปร์-กรุงเทพฯ


พีเรียดการเดินทาง

อัตราค่าเดินทางผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
19-24 ก.พ.
19-24 มี.ค.
29มี.ค.-03เม.ย.2562
11-16 เม.ย.
30 เม.ย.-05 พ.ค.
18-23 พ.ค.2562
53,900
57,500
53,900
54,900
53,900
53,900

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

เพิร์ธ-ชมเมือง-ฟรีแมนเทิล-ชมแม่น้ำสวอน-สวนสัตว์เคเวอร์แชม- ทัมบูลกัมฟาร์ม-ชมการตัดขนแกะ-ชิมไวน์-โรงงานช็อคโกแล็ต-โรงงานนูการ์-ช้อปปิ้งจุใจที่วอเตอร์ทาวน์เอ๊าท์เลท- ล่องเรือชมแมวน้ำและเยี่ยมชมนกเพนกวิ้น ณ Penguin Island

 
THB 38,900 ฿ 38,900
New

ชมเมืองซิดนีย์ - ล่องเรือชมอ่าวอันงดงาม - เที่ยววนอุทยานบลูเม้าท์เท่น - นั่งรถรางไฟฟ้าและกระเช้าไฟฟ้า - พร้อมชมสวนสัตว์พื้นเมือง

 
THB 40,900 ฿ 40,900
New

ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ที่ถือว่ามีทัศนียภาพงดงามที่สุด - เที่ยวชมวนอุทยานบลูเม้าท์เท่น - นั่งรถรางไฟฟ้าและกระเช้าไฟฟ้าพร้อมชมสวนสัตว์พื้นเมือง ล่องเรือชมปลาโลมา - ตื่นเต้นกับการนั่งรถขับเคลื่อนสี่ล้อตะลุยเนินทราย พร้อมชิมไวน์รสเลิศ

 
THB 44,900 ฿ 44,900
New

ชมเมืองบริสเบนและตื่นตาตื่นใจกับโลกแห่งภาพยนตร์มูฟวี่เวิลด์ที่โกลด์โคสต์ - สนุกสนานกับกิจกรรมจับปูยักษ์ ชมสวนสัตว์พื้นเมือง - ตื่นตาตื่นใจกับถ้ำหนอนเรืองแสง พร้อมช้อปปิ้งควีนสตรีทมอลล์

 
THB 39,500 ฿ 39,500
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า