Mono Austria 7D

พระราชวังเชิร์นบรุน - เดินเล่นในซาลสเบิร์ก เมืองแห่งศิลปินเพลง - ชมความงดงามราวภาพวาดกับทัศนียภาพของเซ้นต์วูล์ฟกังและฮอลสตัท - สนุกสนานกับการเข้าชมเหมืองเกลือด้วยการล่องเรือและสไลเดอร์ - ช้อปปิ้งMcArthurGlen Designer Parndorf Outlet

หมวดหมู่ : ทัวร์ยุโรป

รายละเอียดสินค้า

กำหนดการเดินทาง
วันแรก             
สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ

วันที่สอง          
สุวรรณภูมิ-เวียนนา-เซ้นต์วูล์กัง-ซาลสเบิร์ก (ออสเตรีย)

วันที่สาม          
ซาลสเบิร์ก-ฮัลไลน์-ฮอลสตัท

วันที่สี่              
ฮอลสตัท-เวียนนา

วันที่ห้า            
เวียนนา-ช้อปปิ้งพาร์นดอร์ฟ-เวียนนา

วันที่หก            
เวียนนา - สนามบิน (ออสเตรีย)

วันที่เจ็ด                      
สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ

พีเรียดการเดินทาง

อัตราค่าเดินทางราคาผู้ใหญ่ ท่านละ
18-24 พ.ค.62
19-25 มิ.ย.2562
52,900
60,900

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน-THE MALL OUTLET-นครรัฐวาติกัน-สนามกีฬาโคลอสเซียม-วิหารแพนเธออน

 
THB 49,999 ฿ 49,999
New

ปราสาทนอยชวานชไตน์-พาร์เท่นเคียร์เช่น-ยอดเขาซุกสปิตเซ่-มหาวิหารเซนต์วิตุส-ล่องแม่น้ำดานูบ

 
THB 69,555 ฿ 69,555
New

แฟรงค์เฟิร์ต-ปราสาทไฮเดลเบิร์ก-ปราสาทนอยชวานสไตน์-สะพานไม้ชาเปล-ล่องเรือบาโตมุช

 
THB 65,555 ฿ 65,555
New

ยอดเขาทิตลิส-ลูเซิร์น–สะพานไม้ชา-อนุสาวรีย์สิงโต-เกาะเวนิส-มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม  – วิหารแพนเธออน – น้ำพุเทรวี่ –  บันไดสเปน

 
THB 55,555 ฿ 55,555
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า