SuperB Poland 8D5N

โดฮา-วอร์ซอ-คราคูฟ-พระราชวังลาเซียนกี้-ถ่ายรูปกับภายนอกปราสาทหลวง-พระราชวังวาเวล-ป้อมปราการบาร์บากัน-เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา-เชสโตโชว่า-พระราชวังวิลาเนา

หมวดหมู่ : ทัวร์ยุโรป

รายละเอียดสินค้า

กำหนดการเดินทาง
วันแรก          
กรุงเทพฯ-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

วันที่สอง          
โดฮา-วอร์ซอ-คราคูฟ-พระราชวังลาเซียนกี้-ถ่ายรูปกับภายนอกปราสาทหลวง  

วันที่สาม          
คราคูฟ-ออสวิซิม-คราคูฟ-พระราชวังวาเวล-ป้อมปราการบาร์บากัน

วันที่สี่              
คราคูฟ-เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา-เชสโตโชว่า

วันที่ห้า            
เชสโตโชว่า-วร็อตสวัฟ

วันที่หก            
วร็อตสวัฟ-พอซนาน-วอร์ซอ

วันที่เจ็ด                       
กรุงวอร์ซอ-พระราชวังวิลาเนา

วันที่แปด          
โดฮา-กรุงเทพฯ-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

พีเรียดการเดินทาง

อัตราค่าเดินทางราคาผู้ใหญ่ ท่านละ
30 มี.ค.-6 เม.ย.
13-20 เม.ย.
27เม.ย.-4 พ.ค.
1-8 พ.ค.
4-11 พ.ค.
18-25 พ.ค.2562
49,500
50,500
50,500
50,900
49,900
46,900

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

เมืองโรม กลุ่มโรมันฟอรัม สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม นครรัฐวาติกัน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ น้ำพุเทรวี บันไดสเปน เมืองเลคซิโอ เมืองฟลอเรนซ์ มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย สะพานเวคคิโอ เมืองปิซ่า เมืองเวนิส ท่าเรือตรอนเคตโต้

 
THB 42,999 ฿ 42,999
New

หอไอเฟล - จัตุรัสคองคอร์ด – ถนนสายโรแมนติกช็องเอลิเซ่ – ประตูชัย - หอเอนปิซ่า – จัตุรัสกัมโป เดย์ มิราโกลี - เมสเตร

 
THB 59,000 ฿ 59,000
New

ปราสาทนอยชวานชไตน์-พาร์เท่นเคียร์เช่น-ยอดเขาซุกสปิตเซ่-มหาวิหารเซนต์วิตุส-ล่องแม่น้ำดานูบ

 
THB 69,555 ฿ 69,555
New

แฟรงค์เฟิร์ต-ปราสาทไฮเดลเบิร์ก-ปราสาทนอยชวานสไตน์-สะพานไม้ชาเปล-ล่องเรือบาโตมุช

 
THB 65,555 ฿ 65,555
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า