Tulip Blossom 7 D

ชมเทศกาลดอกไม้ที่โด่งดังที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในโลก ณ สวนคอยเคนฮอฟ - ชมหมู่บ้านกังหันลมสัญลักษณ์ของชาวฮอลแลนด์ - เยี่ยมหนูน้อยมาเนเคนพีสล่องเรือแม่น้ำไรน์ - ถ่ายรูปกับวิหารโคโลญจ์ -* เดินเล่นจัตุรัสในนครแฟร้งค์เฟิร์ตและช้อปปิ้ง McArthur Glen Roermond Outlet - เทศกาลชมดอกทิวลิป ณ สวน คอยเคนฮอฟ - เทศกาลดอกไม้ที่โด่งดังที่สุดในโลก

หมวดหมู่ : ทัวร์ยุโรป

รายละเอียดสินค้า

กำหนดการเดินทาง
วันแรก             
สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สอง          
สุวรรณภูมิ-บรัสเซลส์ (เบลเยี่ยม)-ร็อตเตอร์ดัม-ซอลต์บอมเมล (เนเธอร์แลนด์)

วันที่สาม          
ซอลต์บอมเมล-คอยเค่นฮอฟ-อัมสเตอร์ดัมส์-ซอลต์บอมเมล (เนเธอร์แลนด์)

วันที่สี่              
ซอลต์บอมเมล-ซานส์สคันส์-โรมอนด์-ช้อปปิ้งแม็คอาร์เธอร์เกล็น-ไอนด์โฮเวน (เนเธอร์แลนด์)

วันที่ห้า            
ไอนด์โฮเวน (เนเธอร์แลนด์) -โคโลญจ์-บ็อปพาร์ด-เซ้นต์กอร์-แฟร้งค์เฟิร์ต (เยอรมัน)

วันที่หก            
แฟร้งค์เฟิร์ต-สนามบินแฟร้งค์เฟิร์ต (เยอรมัน)

วันที่เจ็ด                       
สนามบินสุวรรณภูมิ

พีเรียดการเดินทาง

อัตราค่าเดินทางผู้ใหญ่ ท่านละ
15-21 พ.ค.256256,900

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

เมืองโรม กลุ่มโรมันฟอรัม สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม นครรัฐวาติกัน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ น้ำพุเทรวี บันไดสเปน เมืองเลคซิโอ เมืองฟลอเรนซ์ มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย สะพานเวคคิโอ เมืองปิซ่า เมืองเวนิส ท่าเรือตรอนเคตโต้

 
THB 42,999 ฿ 42,999
New

ปราสาทนอยชวานชไตน์-พาร์เท่นเคียร์เช่น-ยอดเขาซุกสปิตเซ่-มหาวิหารเซนต์วิตุส-ล่องแม่น้ำดานูบ

 
THB 69,555 ฿ 69,555
New

แฟรงค์เฟิร์ต-ปราสาทไฮเดลเบิร์ก-ปราสาทนอยชวานสไตน์-สะพานไม้ชาเปล-ล่องเรือบาโตมุช

 
THB 65,555 ฿ 65,555
New

หอไอเฟล - จัตุรัสคองคอร์ด – ถนนสายโรแมนติกช็องเอลิเซ่ – ประตูชัย - หอเอนปิซ่า – จัตุรัสกัมโป เดย์ มิราโกลี - เมสเตร

 
THB 59,000 ฿ 59,000
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า