Hilight Russia 6 Days 3 Cities

มอสโคว์-เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พุชกิ้น-ชมพระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ-พระราชวังเครมลิน-จัตุรัสแดง-ถ่ายรูปวิหารเซนต์บาซิล-วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์-ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุมและตลาดสินค้าพื้นเมือง-ชมพระราชวังแคทเธอรีนและห้องอำพัน-พิเศษ!! ล่องเรือแม่น้ำเนวาเซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก

หมวดหมู่ : ทัวร์ยุโรป

รายละเอียดสินค้า

กำหนดการเดินทาง
วันแรก                 
กรุงเทพฯ - มอสโคว์

วันที่สอง              
มอสโคว์-เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก

วันที่สาม              
เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พุชกิ้น-เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-ล่องเรือแม่น้ำเนวา

วันที่สี่                  
เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มอสโคว์

วันที่ห้า                
มอสโคว์-วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์-จัตุรัสแดง-วิหารเซ็นต์บาซิล 

วันที่หก             
กรุงเทพฯ

พีเรียดการเดินทาง

อัตราค่าเดินทางราคาผู้ใหญ่ ท่านละ
15-20 มิ.ย.62
29 มิ.ย.-4 ก.ค.62
59,900
58,500

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน-THE MALL OUTLET-นครรัฐวาติกัน-สนามกีฬาโคลอสเซียม-วิหารแพนเธออน

 
THB 49,999 ฿ 49,999
New

ยอดเขาทิตลิส-ลูเซิร์น–สะพานไม้ชา-อนุสาวรีย์สิงโต-เกาะเวนิส-มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม  – วิหารแพนเธออน – น้ำพุเทรวี่ –  บันไดสเปน

 
THB 55,555 ฿ 55,555
New

ปราสาทนอยชวานชไตน์-พาร์เท่นเคียร์เช่น-ยอดเขาซุกสปิตเซ่-มหาวิหารเซนต์วิตุส-ล่องแม่น้ำดานูบ

 
THB 69,555 ฿ 69,555
New

แฟรงค์เฟิร์ต-ปราสาทไฮเดลเบิร์ก-ปราสาทนอยชวานสไตน์-สะพานไม้ชาเปล-ล่องเรือบาโตมุช

 
THB 65,555 ฿ 65,555
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า