HOKKAIDO SONGKRAN 5วัน3คืน

สวนน้ำแร่ฟุกุดาชิ-โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ-นั่งรถไฟท้องถิ่น-ย่านทานูกิโคจิ , ย่านซูซูกิโนะ และ ย่านโอโดริ

หมวดหมู่ : ทัวร์ญี่ปุ่น

รายละเอียดสินค้า

กำหนดการเดินทาง
วันแรก             
ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินชิโตเซ่

วันที่สอง           
เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - ภูเขาโชวะชินซัง - ทะเลสาบโทยะ - สวนน้ำแร่ฟุกิดาชิ - ออนเซ็น

วันที่สาม           
เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - นั่งรถไฟท้องถิ่น - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ช้อปปิ้งย่านซูซูกิโนะ

วันที่สี่               
ทำเนียบรัฐบาลเก่า - ตลาดปลานิโจ - ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ+ย่านโอโดริ - ห้างมิตซุย เอ้าท์เล็ต - เมนูขาปูยักษ์ไม่อั้น

วันที่ห้า
สนามบินชิโตเซ่ - ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ


พีเรียดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ 
10-14 เมษายน 2562
11-15 เมษายน 2562
43,900
45,900

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

ศาลเจ้าโอสึคันนง ย่านการค้าโอสึ เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะสูงชัน เมืองโบราณคามิซันโนมาชิ ย่านการค้าซาคาเอะ

 
THB 24,999 ฿ 24,999
New

ทุ่งพิงค์มอส พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า

 
THB 19,999 ฿ 19,999
New

เมืองเบปปุ บ่อน้ำพุร้อน คุมาโมโตะ ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ เมืองนางาซากิ เฮาส์เทนบอช เมืองซากะ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ

 
THB 19,888 ฿ 19,888
New

ปราสาทโอซาก้า ชินไซบาชิ ประตูโทริอิ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ปราสาทมัตสึโมโตะ มหานครโตเกียว

 
THB 26,999 ฿ 26,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า