JAPAN ALPS NO1

SAKURA TULIP FESTIVAL-สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ-เจแปนแอลป์-พิ้งค์มอส SHIBAZAKURA-ชิราคาวาโกะ-แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น

หมวดหมู่ : ทัวร์ญี่ปุ่น

รายละเอียดสินค้า

กำหนดการเดินทาง
วันแรก             
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ

วันที่สอง           
ชมทุ่งทิวลิป SAKURA TULIP FESTIVAL - วัดอาซากุสะ - ย่านชินจูกุ - โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น

วันที่สาม           
ชมทุ่งพิ้งค์มอส SHIBAZAKURA PARK - ชมซากุระ ณ สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ถนนนากามาจิ+ถนนนาวาเตะ

วันที่สี่               
ท่องเที่ยวเส้นทางเจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ)  - เมืองคานาซาว่า - มิสุอิ เอ้าท์เล็ต โอยะเบะ

วันที่ห้า             
ตลาดโอมิโจ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก)+ย่านซันมาชิซูจิ - อิออนพลาซ่า

วันที่หก             
สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพฯ


พีเรียดการเดินทาง

เดินทางอัตราค่าบริการ
15 - 20 เม.ย.
16 - 21 เม.ย.
19 - 24 เม.ษ. 2562
52,900
52,900
52,900

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ – ศาลเจ้าเฮอัน – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ช้อปปิ้งชินโชบาชิ

 
THB 39,999 ฿ 39,999
New

พระใหญ่อุชิคุ ไดบุดสึ – สวนดอกไม้อิดาชิ ชิไซต์ปาร์ค – เอซี เอ้าท์เล็ต – ภูเขาไฟฟูจิ - หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค – อิออน – วัดอาสากุซะ – แม่น้ำแมคุดระ ชินจูกุ

 
THB 25,999 ฿ 25,999
New

สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอเต็ม – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดโทไดจิ - ภูเขาโยชิโนะ – ช้อปปิ้งชินโชบาชิ

 
THB 39,999 ฿ 39,999
New

วัดอาซากุสะ – สวนอูเอโนะ – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – ภูเขาไฟฟูจิ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ

 
THB 26,999 ฿ 26,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า