SAKURA TOHOKU NO 2

สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค-ซากุระ ณ ริมแม่น้ำฟูจิตะ-สวนอาชิคางะ-GEIBIKEI-อ่าวมัตสึชิมะ-โทโน เฮทสึริ-เมืองคาวาโกเอะ-TSUKIJI MARKET

หมวดหมู่ : ทัวร์ญี่ปุ่น

รายละเอียดสินค้า

กำหนดการเดินทาง
วันแรก             
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ

วันที่สอง           
พระพุทธรูป อุชิคุ ไดบุทสึ - สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค - เมืองเซนได - ย่านอิจิบันโจ

วันที่สาม    
วัดชูซอนจิ - นั่งรถไฟท้องถิ่น - ล่องเรือหุบเขาเกบิเคอิ - เมืองมัตสึชิมะ - วัดโกไดโดะ+ชมอ่าวมัตสึชิมะ

วันที่สี่               
ชมซากุระริมแม่น้ำฟูจิตะ - ปราสาทสึรุกะ - โตรกผาโทโน เฮทสึริ - หมู่บ้านโออุจิ จูกุ - ออนเซ็น+
ขาปูยักษ์ไม่อั้น

วันที่ห้า             
สวนดอกไม้อาชิคางะ - เมืองคาวาโกเอะ+ย่านคาชิย่า โยโกโช - มิตซุย เอ้าท์เล็ท อิรุมะ -
มหานครโตเกียว - ย่านชินจูกุ

วันที่หก             
วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี – ตลาดซึคิจิ – เมืองโอไดบะ - ห้างอควาซิตี้ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม) - อิออนพลาซ่า

วันที่เจ็ด           
สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ


พีเรียดการเดินทาง

เดินทางอัตราค่าบริการ
16 - 22 เมษายน 256257,900

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

ทุ่งพิงค์มอส พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า

 
THB 19,999 ฿ 19,999
New

ปราสาทโอซาก้า ชินไซบาชิ ประตูโทริอิ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ปราสาทมัตสึโมโตะ มหานครโตเกียว

 
THB 26,999 ฿ 26,999
New

ศาลเจ้าโอสึคันนง ย่านการค้าโอสึ เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะสูงชัน เมืองโบราณคามิซันโนมาชิ ย่านการค้าซาคาเอะ

 
THB 24,999 ฿ 24,999
New

เมืองเบปปุ บ่อน้ำพุร้อน คุมาโมโตะ ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ เมืองนางาซากิ เฮาส์เทนบอช เมืองซากะ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ

 
THB 19,888 ฿ 19,888
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า