SAKURA TOHOKU NO 2

สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค-ซากุระ ณ ริมแม่น้ำฟูจิตะ-สวนอาชิคางะ-GEIBIKEI-อ่าวมัตสึชิมะ-โทโน เฮทสึริ-เมืองคาวาโกเอะ-TSUKIJI MARKET

หมวดหมู่ : ทัวร์ญี่ปุ่น

รายละเอียดสินค้า

กำหนดการเดินทาง
วันแรก             
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ

วันที่สอง           
พระพุทธรูป อุชิคุ ไดบุทสึ - สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค - เมืองเซนได - ย่านอิจิบันโจ

วันที่สาม    
วัดชูซอนจิ - นั่งรถไฟท้องถิ่น - ล่องเรือหุบเขาเกบิเคอิ - เมืองมัตสึชิมะ - วัดโกไดโดะ+ชมอ่าวมัตสึชิมะ

วันที่สี่               
ชมซากุระริมแม่น้ำฟูจิตะ - ปราสาทสึรุกะ - โตรกผาโทโน เฮทสึริ - หมู่บ้านโออุจิ จูกุ - ออนเซ็น+
ขาปูยักษ์ไม่อั้น

วันที่ห้า             
สวนดอกไม้อาชิคางะ - เมืองคาวาโกเอะ+ย่านคาชิย่า โยโกโช - มิตซุย เอ้าท์เล็ท อิรุมะ -
มหานครโตเกียว - ย่านชินจูกุ

วันที่หก             
วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี – ตลาดซึคิจิ – เมืองโอไดบะ - ห้างอควาซิตี้ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม) - อิออนพลาซ่า

วันที่เจ็ด           
สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ


พีเรียดการเดินทาง

เดินทางอัตราค่าบริการ
16 - 22 เมษายน 256257,900

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

พระใหญ่อุชิคุ ไดบุดสึ – สวนดอกไม้อิดาชิ ชิไซต์ปาร์ค – เอซี เอ้าท์เล็ต – ภูเขาไฟฟูจิ - หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค – อิออน – วัดอาสากุซะ – แม่น้ำแมคุดระ ชินจูกุ

 
THB 25,999 ฿ 25,999
New

สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ – ศาลเจ้าเฮอัน – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ช้อปปิ้งชินโชบาชิ

 
THB 39,999 ฿ 39,999
New

วัดอาซากุสะ – สวนอูเอโนะ – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – ภูเขาไฟฟูจิ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ

 
THB 26,999 ฿ 26,999
New

สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอเต็ม – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดโทไดจิ - ภูเขาโยชิโนะ – ช้อปปิ้งชินโชบาชิ

 
THB 39,999 ฿ 39,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า