SAKURA TOHOKU NO 3

สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค-สวนอาชิคางะ-ปราสาทสึรุกะ-GEIBIKEI-รถไฟชินคันเซน-โทโน เฮทสึริ-ภูเขาฮาจิมันไต

หมวดหมู่ : ทัวร์ญี่ปุ่น

รายละเอียดสินค้า

กำหนดการเดินทาง
วันแรก             
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ

วันที่สอง           
พระพุทธรูป อุชิคุ ไดบุทสึ - สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค - เมืองเซนได - ย่านอิจิบันโจ

วันที่สาม           
เมืองมัตสึชิมะ - วัดโกไดโดะ+ชมอ่าวมัตสึชิมะ - นั่งรถไฟท้องถิ่น - ล่องเรือหุบเขาเกบิเคอิ - วัดชูซอนจิ - เทศกาลชมซากรุระ ณ คิตะคามิเทนโชจิ - เมืองโมริโอกะ

วันที่สี่               
ภูเขาฮาจิมังไท - ทามะกาวะออนเซน - ชมซากุระหมู่บ้านซามูไรคาคุดาโนเตะ+แม่น้ำฮิโนคิไน - นั่งรถไฟชินคันเซน (Kitakami Station - Sendai Station)

วันที่ห้า             
ปราสาทสึรุกะ - พิพิธภัณฑ์สาเกไอซุ - โตรกผาโทโน เฮทสึริ - หมู่บ้านโออุจิ จูกุ - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น

วันที่หก             
สวนดอกไม้อาชิคางะ - ซาโนะ เอาท์เล็ต - มหานครโตเกียว - ย่านชินจูกุ - อิออนพลาซ่า

วันที่เจ็ด           
สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ

พีเรียดการเดินทาง

เดินทางอัตราค่าบริการ
19 - 25 เมษายน 256266,900

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

ทุ่งพิงค์มอส พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า

 
THB 19,999 ฿ 19,999
New

ศาลเจ้าโอสึคันนง ย่านการค้าโอสึ เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะสูงชัน เมืองโบราณคามิซันโนมาชิ ย่านการค้าซาคาเอะ

 
THB 24,999 ฿ 24,999
New

ปราสาทโอซาก้า ชินไซบาชิ ประตูโทริอิ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ปราสาทมัตสึโมโตะ มหานครโตเกียว

 
THB 26,999 ฿ 26,999
New

เมืองเบปปุ บ่อน้ำพุร้อน คุมาโมโตะ ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ เมืองนางาซากิ เฮาส์เทนบอช เมืองซากะ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ

 
THB 19,888 ฿ 19,888
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า