SAKURA TOHOKU NO 3

สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค-สวนอาชิคางะ-ปราสาทสึรุกะ-GEIBIKEI-รถไฟชินคันเซน-โทโน เฮทสึริ-ภูเขาฮาจิมันไต

หมวดหมู่ : ทัวร์ญี่ปุ่น

รายละเอียดสินค้า

กำหนดการเดินทาง
วันแรก             
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ

วันที่สอง           
พระพุทธรูป อุชิคุ ไดบุทสึ - สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค - เมืองเซนได - ย่านอิจิบันโจ

วันที่สาม           
เมืองมัตสึชิมะ - วัดโกไดโดะ+ชมอ่าวมัตสึชิมะ - นั่งรถไฟท้องถิ่น - ล่องเรือหุบเขาเกบิเคอิ - วัดชูซอนจิ - เทศกาลชมซากรุระ ณ คิตะคามิเทนโชจิ - เมืองโมริโอกะ

วันที่สี่               
ภูเขาฮาจิมังไท - ทามะกาวะออนเซน - ชมซากุระหมู่บ้านซามูไรคาคุดาโนเตะ+แม่น้ำฮิโนคิไน - นั่งรถไฟชินคันเซน (Kitakami Station - Sendai Station)

วันที่ห้า             
ปราสาทสึรุกะ - พิพิธภัณฑ์สาเกไอซุ - โตรกผาโทโน เฮทสึริ - หมู่บ้านโออุจิ จูกุ - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น

วันที่หก             
สวนดอกไม้อาชิคางะ - ซาโนะ เอาท์เล็ต - มหานครโตเกียว - ย่านชินจูกุ - อิออนพลาซ่า

วันที่เจ็ด           
สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ

พีเรียดการเดินทาง

เดินทางอัตราค่าบริการ
19 - 25 เมษายน 256266,900

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ – ศาลเจ้าเฮอัน – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ช้อปปิ้งชินโชบาชิ

 
THB 39,999 ฿ 39,999
New

วัดอาซากุสะ – สวนอูเอโนะ – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – ภูเขาไฟฟูจิ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ

 
THB 26,999 ฿ 26,999
New

พระใหญ่อุชิคุ ไดบุดสึ – สวนดอกไม้อิดาชิ ชิไซต์ปาร์ค – เอซี เอ้าท์เล็ต – ภูเขาไฟฟูจิ - หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค – อิออน – วัดอาสากุซะ – แม่น้ำแมคุดระ ชินจูกุ

 
THB 25,999 ฿ 25,999
New

สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอเต็ม – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดโทไดจิ - ภูเขาโยชิโนะ – ช้อปปิ้งชินโชบาชิ

 
THB 39,999 ฿ 39,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า