TOKYO SAKURA STRONG 5D 3N

วัดอาซากุสะ – สวนอูเอโนะ – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – ภูเขาไฟฟูจิ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ

หมวดหมู่ : ทัวร์ญี่ปุ่น

รายละเอียดสินค้า

กำหนดการเดินทาง
วันแรก             
กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง           
นาริตะ -ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ– ชมซากุระ ณ อูเอโนะ – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค-อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

วันที่สาม           
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – กระเช้าคาจิ คาจิ – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ

วันที่สี่               
โตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์

วันที่ห้า             
กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

พีเรียดการเดินทาง

กำหนดการเดินทางอัตราค่าบริการ
21 – 25 มีนาคม 2562
22 – 26 มีนาคม 2562
23 – 27 มีนาคม 2562
24 – 28 มีนาคม 2562
25 – 29 มีนาคม 2562
26 – 30 มีนาคม 2562
27 – 31 มีนาคม 2562
28 มี.ค. – 01 เม.ย. 62
29 มี.ค. – 02 เม.ย. 62
30 มี.ค. – 03 เม.ย. 62
31 มี.ค. – 04 เม.ย. 62
01 – 05 เมษายน 2562
10 – 14 เมษายน 2562
11 – 15 เมษายน 2562
12 – 16 เมษายน 2562
13 – 17 เมษายน 2562
14 – 18 เมษายน 2562
26,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
29,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
31,999
33,999
35,999
35,999
31,999


สินค้าเกี่ยวข้อง
New

ศาลเจ้าโอสึคันนง ย่านการค้าโอสึ เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะสูงชัน เมืองโบราณคามิซันโนมาชิ ย่านการค้าซาคาเอะ

 
THB 24,999 ฿ 24,999
New

ทุ่งพิงค์มอส พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า

 
THB 19,999 ฿ 19,999
New

เมืองเบปปุ บ่อน้ำพุร้อน คุมาโมโตะ ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ เมืองนางาซากิ เฮาส์เทนบอช เมืองซากะ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ

 
THB 19,888 ฿ 19,888
New

ปราสาทโอซาก้า ชินไซบาชิ ประตูโทริอิ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ปราสาทมัตสึโมโตะ มหานครโตเกียว

 
THB 26,999 ฿ 26,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า