SONGKRAN REFRESH SAKURA IN OSAKA 5D3N

สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอเต็ม – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดโทไดจิ - ภูเขาโยชิโนะ – ช้อปปิ้งชินโชบาชิ

หมวดหมู่ : ทัวร์ญี่ปุ่น

รายละเอียดสินค้า

กำหนดการเดินทาง
วันแรก
กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง                       
สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอเต็มวัน (ไม่รวมค่าเดินทาง) หรือเลือกเดินทางท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

วันที่สาม           
เกียวโต – วัดคิโยมิสึ - พิธีชงชา – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ –  อิออน จัสโก้

วันที่สี่               
นารา – วัดโทไดจิ – ชมซากุระ ณ สวนโยชิโนะ – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – สนามบินคันไซ

วันที่ห้า             
สนามบินคันไซ-สนามบินดอนเมือง

พีเรียดการเดินทาง

กำหนดการเดินทางอัตราค่าบริการ
11 – 15 เมษายน 2562
12 – 16 เมษายน 2562
13 – 17 เมษายน 2562
39,999
41,999
41,999

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

ทุ่งพิงค์มอส พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า

 
THB 19,999 ฿ 19,999
New

ปราสาทโอซาก้า ชินไซบาชิ ประตูโทริอิ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ปราสาทมัตสึโมโตะ มหานครโตเกียว

 
THB 26,999 ฿ 26,999
New

เมืองเบปปุ บ่อน้ำพุร้อน คุมาโมโตะ ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ เมืองนางาซากิ เฮาส์เทนบอช เมืองซากะ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ

 
THB 19,888 ฿ 19,888
New

ศาลเจ้าโอสึคันนง ย่านการค้าโอสึ เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะสูงชัน เมืองโบราณคามิซันโนมาชิ ย่านการค้าซาคาเอะ

 
THB 24,999 ฿ 24,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า