อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 9 วัน

มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์-เกาะเวนิส-มหาวิหารแห่งมิลาน-สิงโตหินแกะสลัก-สะพานไม้ชาเปล-พระราชวังแวร์ซายส์-พิพิธภัณฑ์ลูฟร์

หมวดหมู่ : ทัวร์ยุโรป

รายละเอียดสินค้า

กำหนดการเดินทาง  
วันที่แรก
กรุงเทพฯ –  โรม (อิตาลี)

วันที่สอง
โรม – โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่– กรุงวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – วิหารแพนเธออน –  ปิซ่า

วันที่สาม
เมืองปิซ่า – หอเอนปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก – เมสเตร้ – นั่งเรือสู่เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาร์โค – วิหารซานมาร์โค

วันที่สี่
เมสเตร้ – มิลาน – อินเทอร์ลาเค่น( สวิตเซอร์แลนด์ )

วันที่ห้า
พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป – ถ้ำน้ำแข็ง 1000ปี – สวิสสฟิงซ์ – ลูเซิร์น

วันที่หก
เมืองลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต – เดินเล่นชิวๆชมเมือง – ดิจอง

วันที่เจ็ด
ดิจอง  – รถไฟด่วน TGV –  พระราชวังแวร์ซายส์ – ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ – ถนนชองเอลิเซ่  – ประตูชัย – อาหารพื้นเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู

วันที่แปด
ขึ้นหอไอเฟลชั้น2 – DUTY FREE – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ช้อปปิ้ง

วันที่เก้า
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ)

พีเรียดการเดินทาง

กำหนดการเดินทางอัตราค่าบริการ
11 – 19 เมษายน 2562 (วันสงกรานต์ )  89,900

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

แฟรงค์เฟิร์ต-ปราสาทไฮเดลเบิร์ก-ปราสาทนอยชวานสไตน์-สะพานไม้ชาเปล-ล่องเรือบาโตมุช

 
THB 65,555 ฿ 65,555
New

หอไอเฟล - จัตุรัสคองคอร์ด – ถนนสายโรแมนติกช็องเอลิเซ่ – ประตูชัย - หอเอนปิซ่า – จัตุรัสกัมโป เดย์ มิราโกลี - เมสเตร

 
THB 59,000 ฿ 59,000
New

ปราสาทนอยชวานชไตน์-พาร์เท่นเคียร์เช่น-ยอดเขาซุกสปิตเซ่-มหาวิหารเซนต์วิตุส-ล่องแม่น้ำดานูบ

 
THB 69,555 ฿ 69,555
New

เมืองโรม กลุ่มโรมันฟอรัม สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม นครรัฐวาติกัน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ น้ำพุเทรวี บันไดสเปน เมืองเลคซิโอ เมืองฟลอเรนซ์ มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย สะพานเวคคิโอ เมืองปิซ่า เมืองเวนิส ท่าเรือตรอนเคตโต้

 
THB 42,999 ฿ 42,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า