ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 10 วัน

พระราชวังแวร์ซายส์ –พิพิธภัณฑ์ลูฟร์  –ล่องเรือแม่น้ำแซน - หอไอเฟิล - ยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe

หมวดหมู่ : ทัวร์ยุโรป

รายละเอียดสินค้า

กำหนดการเดินทาง  
วันแรก           
กรุงเทพฯ – ปารีส

วันที่สอง       
ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ –พิพิธภัณฑ์ลูฟร์  –ล่องเรือแม่น้ำแซน – ชมเมือง– อาหารพื้นเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู

วันที่สาม       
ชั้น 2 ของ หอไอเฟิล – ประตูชัย – ช็อปปิ้งห้างแกลลารี่ ลาฟาแยตต์

วันที่สี่            
ปารีส –รถไฟด่วน TGV –  ดิจอง –อินเทอร์ลาเก้น  (สวิตเซอร์แลนด์)

วันที่ห้า         
ยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe – ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต  (สวิตเซอร์แลนด์)

วันที่หก         
ลูเซิล์น – มิลาน – เวนิส

วันที่เจ็ด        
เวนิส–  ปีซ่า – หอเอนปีซ่า
 
วันที่แปด       
ปีซ่า – โรม – วาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซี่ยม – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน

วันที่เก้า         
โรม – กรุงเทพมหานคร

วันที่สิบ         
กรุงเทพมหานคร

พีเรียดการเดินทาง

กำหนดการเดินทางอัตราค่าบริการ
6 – 15 เมษายน 2562
7 – 16 เมษายน 2562
13 – 22 เมษายน 2562
99,900
99,900
99,900

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

แฟรงค์เฟิร์ต-ปราสาทไฮเดลเบิร์ก-ปราสาทนอยชวานสไตน์-สะพานไม้ชาเปล-ล่องเรือบาโตมุช

 
THB 65,555 ฿ 65,555
New

ปราสาทนอยชวานชไตน์-พาร์เท่นเคียร์เช่น-ยอดเขาซุกสปิตเซ่-มหาวิหารเซนต์วิตุส-ล่องแม่น้ำดานูบ

 
THB 69,555 ฿ 69,555
New

เมืองโรม กลุ่มโรมันฟอรัม สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม นครรัฐวาติกัน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ น้ำพุเทรวี บันไดสเปน เมืองเลคซิโอ เมืองฟลอเรนซ์ มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย สะพานเวคคิโอ เมืองปิซ่า เมืองเวนิส ท่าเรือตรอนเคตโต้

 
THB 42,999 ฿ 42,999
New

หอไอเฟล - จัตุรัสคองคอร์ด – ถนนสายโรแมนติกช็องเอลิเซ่ – ประตูชัย - หอเอนปิซ่า – จัตุรัสกัมโป เดย์ มิราโกลี - เมสเตร

 
THB 59,000 ฿ 59,000
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า