เยอรมนี ออสเตรีย สวิตฯ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน

แฟรงค์เฟิร์ต-ปราสาทไฮเดลเบิร์ก-ปราสาทนอยชวานสไตน์-สะพานไม้ชาเปล-ล่องเรือบาโตมุช

หมวดหมู่ : ทัวร์ยุโรป

รายละเอียดสินค้า

กำหนดการเดินทาง  
วันแรก           
กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต

วันที่สอง       
แฟรงค์เฟิร์ต  – ไฮเดลเบิร์ก - ปราสาทไฮเดลเบิร์ก  - ฟุสเซ่น  (เยอรมัน)

วันที่สาม    
โฮเฮนชวานเกา –  ปราสาทนอยชวานสไตน์  – อินส์บรุค  – วังหลังคาทองคำ   (ออสเตรีย)

วันที่สี่          
ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – ชมอนุสาวรีย์สิงโต – อินเทอร์ลาเค่น  (สวิตเซอร์แลนด์)

วันที่               
พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป – ถ้ำน้ำแข็ง 1000ปี  –  ดิจอง  (ฝรั่งเศส)

วันที่หก        
แวร์ซายส์  –  ล่องเรือบาโตมุช –  อาหารพื้นเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู  (ฝรั่งเศส)

วันที่เจ็ด      
ประตูชัย  –  หอไอเฟล   –  พีระมิตแก้ว พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – ช้อปปิ้งแกลลารี่ ลาฟาแยตต์   –  กรุงเทพฯ

วันที่แปด      
กรุงเทพฯ

พิเรียดการเดินทาง

วันเดินทางอัตราค่าบริการ
 21 – 28 มี.ค.  2562
24 – 31 มี.ค.  2562
 30 มี.ค. – 6 เม.ย. 2562 (วันจักรี)
 8 – 15 เม.ย. (วันสงกรานต์)
11 – 18 เม.ย. (วันสงกรานต์)
 13 – 20 เม.ย. (วันสงกรานต์)
 20 – 27 เมษายน 2562
66,555
66,555
66,555
73,555
73,555
73,555
73,555

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

หอไอเฟล - จัตุรัสคองคอร์ด – ถนนสายโรแมนติกช็องเอลิเซ่ – ประตูชัย - หอเอนปิซ่า – จัตุรัสกัมโป เดย์ มิราโกลี - เมสเตร

 
THB 59,000 ฿ 59,000
New

มหาวิหารแห่งมิลาน-ปราสาทนอยชวานสไตน์-หอนาฬิกาเบิร์น-ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี-สะพานไม้คาเปล

 
THB 69,555 ฿ 69,555
New

เมืองโรม กลุ่มโรมันฟอรัม สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม นครรัฐวาติกัน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ น้ำพุเทรวี บันไดสเปน เมืองเลคซิโอ เมืองฟลอเรนซ์ มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย สะพานเวคคิโอ เมืองปิซ่า เมืองเวนิส ท่าเรือตรอนเคตโต้

 
THB 42,999 ฿ 42,999
New

ปราสาทนอยชวานชไตน์-พาร์เท่นเคียร์เช่น-ยอดเขาซุกสปิตเซ่-มหาวิหารเซนต์วิตุส-ล่องแม่น้ำดานูบ

 
THB 69,555 ฿ 69,555
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า