อิตาลี 8 วัน 5 คืน

มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน-THE MALL OUTLET-นครรัฐวาติกัน-สนามกีฬาโคลอสเซียม-วิหารแพนเธออน

หมวดหมู่ : ทัวร์ยุโรป

รายละเอียดสินค้า

กำหนดการเดินทาง
วันที่หนึ่ง             
กรุงเทพฯ – มิลาน

วันที่สอง              
มิลาน –มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน

วันที่สาม              
มิลาน  – เกาะเวนิส   – จัตุรัสเซนต์มาร์คโค

วันที่สี่                   
เวนิส – ฟลอเรนซ์ – หอเอนปิซ่า

วันที่ห้า                 
ปิซ่า – THE MALL OUTLET  – เซียน่า

วันที่หก                
เซียน่า – นครรัฐวาติกัน – สนามกีฬาโคลอสเซียม – กรุงโรม

วันที่เจ็ด               
กรุงโรม–น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – วิหารแพนเธออน – กรุงเทพฯ

วันที่แปด              
กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ

พิเรียดการเดินทาง

วันเดินทางอัตราค่าบริการ
3 – 10 มี.ค.
16 – 23 มี.ค.  
21 – 28 มี.ค.
25 มี.ค. – 1 เม.ย. 2562
49,999
49,999
49,999
49,999

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

แฟรงค์เฟิร์ต-ปราสาทไฮเดลเบิร์ก-ปราสาทนอยชวานสไตน์-สะพานไม้ชาเปล-ล่องเรือบาโตมุช

 
THB 65,555 ฿ 65,555
New

มหาวิหารแห่งมิลาน-ปราสาทนอยชวานสไตน์-หอนาฬิกาเบิร์น-ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี-สะพานไม้คาเปล

 
THB 69,555 ฿ 69,555
New

ยอดเขาทิตลิส-ลูเซิร์น–สะพานไม้ชา-อนุสาวรีย์สิงโต-เกาะเวนิส-มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม  – วิหารแพนเธออน – น้ำพุเทรวี่ –  บันไดสเปน

 
THB 55,555 ฿ 55,555
New

ปราสาทนอยชวานชไตน์-พาร์เท่นเคียร์เช่น-ยอดเขาซุกสปิตเซ่-มหาวิหารเซนต์วิตุส-ล่องแม่น้ำดานูบ

 
THB 69,555 ฿ 69,555
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า